Γενικές Οδηγίες

  • Γράφετε πάντοτε με Κεφαλαία Ελληνικά
  • Όλες οι ημερομηνίες γράφονται σε μορφή ηη/μμ/εεεε ( πχ 23/02/2009)
  • Στο τελευταίο πεδίο με ονομασία "secirity check" γράφετε τον αριθμό Π.Μ.Π που φαίνεται στο πρώτο πεδίο
  • Στο τέλος της συμπλήρωσης επιλέγετε "ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ", υπογράφετε το έντυπο και το παραδίδετε άμεσα στη γραμματεία
     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Login Page

User Name
Password
 


 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.