ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗID
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170099

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ223011

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161579

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197865

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ236908

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ217965

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ220780

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173236

Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163411
Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171556
Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170668

Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159541

Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171440

Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196618
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230764
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228226
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230656
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ209185

Βασιλική Κωνσταντίνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188981

Βασιλική Κωνσταντίνου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228798
Βασιλική Κωνσταντίνου

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ209068
Βασιλική Κωνσταντίνου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230771
Βασιλική Κωνσταντίνου

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165978
Βασιλική Κωνσταντίνου

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227143
Βασιλική Κωνσταντίνου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ180142
Βασιλική Κωνσταντίνου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230072

Βασιλική Κωνσταντίνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203068

Βασίλειος Ασημακόπουλος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219668
Βασίλειος Ασημακόπουλος

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226744
Βασίλειος Ασημακόπουλος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230034
Βασίλειος Ασημακόπουλος

304-Τεχνολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225961
Βασίλειος Ασημακόπουλος

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230043
Βασίλειος Ασημακόπουλος

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228103
Βασίλειος Ασημακόπουλος

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230608
Βασίλειος Ασημακόπουλος

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230344
Βασίλειος Ασημακόπουλος

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ245527

Βασίλης Κερκίδης

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230120
Βασίλης Κερκίδης

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230351

Βασίλης Κερκίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ218546

Βασίλης Κερκίδης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224761

Αδωνις Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211023
Αδωνις Κυριάκου

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230382
Αδωνις Κυριάκου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230375
Αδωνις Κυριάκου

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229988
Αδωνις Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226682
Αδωνις Κυριάκου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167369
Αδωνις Κυριάκου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221318

Γεωργία Γαλιούνα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157572
Γεωργία Γαλιούνα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ217742

Γεωργία Γαλιούνα

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228390

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221964

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230737
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230528
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198860

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204345

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228419
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230542

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196922
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228978

Γεωργία Ευστρατίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211022
Γεωργία Ευστρατίου

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ213093
Γεωργία Ευστρατίου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206152
Γεωργία Ευστρατίου

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230669
Γεωργία Ευστρατίου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230097
Γεωργία Ευστρατίου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162073
Γεωργία Ευστρατίου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230545

Γεωργία Ευστρατίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ208303

Γεωργία Ευστρατίου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230666

Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

174-Θέματα Μουσικής (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227977
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230604
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226164
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ213749
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224856

Γεωργία Χαραλάμπους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219770
Γεωργία Χαραλάμπους

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227822
Γεωργία Χαραλάμπους

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229890
Γεωργία Χαραλάμπους

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ181404
Γεωργία Χαραλάμπους

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227478
Γεωργία Χαραλάμπους

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229831
Γεωργία Χαραλάμπους

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228721
Γεωργία Χαραλάμπους

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230530

Γεωργία Χαραλάμπους

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ218225
Γεωργία Χαραλάμπους

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230310
Γεωργία Χαραλάμπους

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ218362

Γεώργιος Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222012
Γεώργιος Κυριάκου

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230676
Γεώργιος Κυριάκου

184-Θρησκευτικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230634

Γεώργιος Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ209948

Γεώργιος Κυριάκου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228983

Γεώργιος Παπαδόπουλο

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230679
Γεώργιος Παπαδόπουλο

180-Θρησκευτικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230343
Γεώργιος Παπαδόπουλο

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230346
Γεώργιος Παπαδόπουλο

184-Θρησκευτικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229373
Γεώργιος Παπαδόπουλο

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230348

Γεώργιος Χατζηιωάννου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222287
Γεώργιος Χατζηιωάννου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230347
Γεώργιος Χατζηιωάννου

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230627
Γεώργιος Χατζηιωάννου

302-Τεχνολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ214660
Γεώργιος Χατζηιωάννου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227253

Δημητράκης Δημητρίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211008
Δημητράκης Δημητρίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219282

Δημητράκης Δημητρίου

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230168
Δημητράκης Δημητρίου

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230529
Δημητράκης Δημητρίου

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ232144
Δημητράκης Δημητρίου

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229126
Δημητράκης Δημητρίου

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ213383
Δημητράκης Δημητρίου

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174748

Δημητράκης Δημητρίου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ191780

Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

166-Εφ.Πληροφορικής κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170967
Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171616
Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164364

Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

166-Εφ.Πληροφορικής κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230453
Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227715
Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198163
Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227805

Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

166-Εφ.Πληροφορικής κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171880

Δημήτριος Δημητρίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230698
Δημήτριος Δημητρίου

162-Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229302
Δημήτριος Δημητρίου

176-Θέματα Τέχνης (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229025
Δημήτριος Δημητρίου

178-Θέματα Τέχνης κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ210673
Δημήτριος Δημητρίου

288-Σχέδιο (Αρχιτ-Τεχν) (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225234
Δημήτριος Δημητρίου

290-Σχέδιο (Ελεύθ-Προοπ) (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229421
Δημήτριος Δημητρίου

292-Τέχνη (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230699
Δημήτριος Δημητρίου

296-Τέχνη ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ194116

Δημήτριος Δημητρίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227027

Ελενα Κουρέα

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164418
Ελενα Κουρέα

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164419

Αλεξία Μακρίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171020
Αλεξία Μακρίδου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166843
Αλεξία Μακρίδου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225307
Αλεξία Μακρίδου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229832
Αλεξία Μακρίδου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196213
Αλεξία Μακρίδου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228625
Αλεξία Μακρίδου

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ195707
Αλεξία Μακρίδου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230350
Αλεξία Μακρίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219316
Αλεξία Μακρίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230349

Ελευθερία Pigro

202-Ιταλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230015
Ελευθερία Pigro

206-Ιταλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230359

Ελευθερία Pigro

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228479

Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171310
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος Β.Δ.

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172057
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171312

Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219142
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230672
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206033
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230450

Αθηνά Θουκυδίδη

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221834
Αθηνά Θουκυδίδη

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201148
Αθηνά Θουκυδίδη

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230761
Αθηνά Θουκυδίδη

138-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230140
Αθηνά Θουκυδίδη

140-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227067

Αθηνά Θουκυδίδη

142-Γαλλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158437
Αθηνά Θουκυδίδη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ214181

Αθηνά Θουκυδίδη

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ194476

Γλυκερία Ανδρέου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219622

Γλυκερία Ανδρέου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198458

Γλυκερία Ανδρέου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230638

Γλυκερία Ανδρέου

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227766
Γλυκερία Ανδρέου

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211419
Γλυκερία Ανδρέου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179743
Γλυκερία Ανδρέου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230662

Γιάννα Μιχαηλίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222460
Γιάννα Μιχαηλίδου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230253
Γιάννα Μιχαηλίδου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230709
Γιάννα Μιχαηλίδου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228074
Γιάννα Μιχαηλίδου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172863
Γιάννα Μιχαηλίδου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ216474
Γιάννα Μιχαηλίδου

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197431
Γιάννα Μιχαηλίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229148

Ελένη Θρασυβούλου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171275
Ελένη Θρασυβούλου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193791
Ελένη Θρασυβούλου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230257
Ελένη Θρασυβούλου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230256
Ελένη Θρασυβούλου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230258

Ελένη Θρασυβούλου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224969

Ελένη Θρασυβούλου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ217833
Ελένη Θρασυβούλου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185256

Ελένη Ιωαννίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ220036
Ελένη Ιωαννίδου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228319
Ελένη Ιωαννίδου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230519
Ελένη Ιωαννίδου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ212565
Ελένη Ιωαννίδου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230535
Ελένη Ιωαννίδου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230533
Ελένη Ιωαννίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204048
Ελένη Ιωαννίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228325
Ελένη Ιωαννίδου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ178504

Ελένη Προξένου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230657

Αλέξης Ζωγράφος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157589

Γιώργος Εμμανουήλ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ210976
Γιώργος Εμμανουήλ

164-Εμπορ-Marketing κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230329

Γιώργος Εμμανουήλ

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164423

Γιώργος Εμμανουήλ

262-Οργ. και Διοίκ.Επιχ. (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230054
Γιώργος Εμμανουήλ

264-Οργάν. Γραφείου κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229318
Γιώργος Εμμανουήλ

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ244511
Γιώργος Εμμανουήλ

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230727
Γιώργος Εμμανουήλ

280-Πρακτική Γραφείου (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228353

Γιώργος Εμμανουήλ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219143

Γιώργος Ιωσηφίδης Διευθυντής

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211609
Γιώργος Ιωσηφίδης Διευθυντής

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211610
Γιώργος Ιωσηφίδης Διευθυντής

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211612
Γιώργος Ιωσηφίδης Διευθυντής

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ209304

Ελίζα Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171109
Ελίζα Κυριάκου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ177604
Ελίζα Κυριάκου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163988
Ελίζα Κυριάκου

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230557
Ελίζα Κυριάκου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228362
Ελίζα Κυριάκου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162257
Ελίζα Κυριάκου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ215979
Ελίζα Κυριάκου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229469
Ελίζα Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227283
Ελίζα Κυριάκου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225889

Ανδρούλα Μελκή

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219696
Ανδρούλα Μελκή

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ181859
Ανδρούλα Μελκή

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230731
Ανδρούλα Μελκή

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ176575
Ανδρούλα Μελκή

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230187
Ανδρούλα Μελκή

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179987
Ανδρούλα Μελκή

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230387
Ανδρούλα Μελκή

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222576

Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157557
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229869
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228972
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207281
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230506
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225361
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185498
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ243810

Αμβρόσιος Χατζηευθ.

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166206
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

168-Θέατρο Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179584
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

170-Θέατρο ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230751
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

172-Θέατρο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229751
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230281
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193969

Ανδρέας Σοφοκλέους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219633

Ανδρέας Σοφοκλέους

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202844
Ανδρέας Σοφοκλέους

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229023
Ανδρέας Σοφοκλέους

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230728
Ανδρέας Σοφοκλέους

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229982

Ανδρέας Σοφοκλέους

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225967
Ανδρέας Σοφοκλέους

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ245521

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219652
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229570
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ218412
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230784
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230707
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174017

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ208218

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168746

Αναστάσιος Πόλης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222079
Αναστάσιος Πόλης

174-Θέματα Μουσικής (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228307
Αναστάσιος Πόλης

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230766
Αναστάσιος Πόλης

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ209434
Αναστάσιος Πόλης

244-Μουσική ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186717
Αναστάσιος Πόλης

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227942
Αναστάσιος Πόλης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219288

Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157599

Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171023
Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172129

Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170484

Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225087
Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230016
Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193815
Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230674
Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ220529

Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219669

Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162897
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230632
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229409
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227971
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228791
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229774
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199805

Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230073
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ191775

Αριέττα Παπαστεφάνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222041

Αριέττα Παπαστεφάνου

164-Εμπορ-Marketing κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229701
Αριέττα Παπαστεφάνου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230309
Αριέττα Παπαστεφάνου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230296
Αριέττα Παπαστεφάνου

274-Πολ.Αγωγή (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175077
Αριέττα Παπαστεφάνου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229680
Αριέττα Παπαστεφάνου

296-Τέχνη ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203574
Αριέττα Παπαστεφάνου

298-Τεχνική Πωλήσεων (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230304

Αριέττα Παπαστεφάνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227915

Αριέττα Παπαστεφάνου

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170886

Αριέττα Παπαστεφάνου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229129

Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

112-Αθλητικά - Γυμν. ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228237
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225179
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

146-Γερμανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ176978
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200887
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ195510
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ195499

Ευαγγελία Νικολαΐδου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ213785
Ευαγγελία Νικολαΐδου

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ208904
Ευαγγελία Νικολαΐδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ216941

Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169076
Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171943
Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171408
Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157769

Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230741
Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228369
Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230742
Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196361
Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211470

Δέσπω Πολυδώρου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160812
Δέσπω Πολυδώρου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230573
Δέσπω Πολυδώρου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230572
Δέσπω Πολυδώρου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230147
Δέσπω Πολυδώρου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228185

Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200190
Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

160-Εικαστικές Εφ. κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230500
Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

292-Τέχνη (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230537
Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ187219

Ηρακλής Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230616
Ηρακλής Κυριάκου

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226003
Ηρακλής Κυριάκου

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230185
Ηρακλής Κυριάκου

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ212450

Ηρακλής Κυριάκου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229653

Ηρακλής Κυριάκου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229641
Ηρακλής Κυριάκου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230541

Ηρακλής Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228623

Ηρώ Ελευθερίου

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160538

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221876
Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158429

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229999
Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230212

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198335
Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230644

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ217050

Θεοδοσία Κορωναίου

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ215942
Θεοδοσία Κορωναίου

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230413
Θεοδοσία Κορωναίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ178463

Κασσάνδρα Χαριλάου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221849
Κασσάνδρα Χαριλάου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228125
Κασσάνδρα Χαριλάου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228917
Κασσάνδρα Χαριλάου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196446
Κασσάνδρα Χαριλάου

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230363
Κασσάνδρα Χαριλάου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ190943
Κασσάνδρα Χαριλάου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230183

Κασσάνδρα Χαριλάου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227522
Κασσάνδρα Χαριλάου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230172

Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224496
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230568
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229164
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ214498
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230076

Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163969
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ218234

Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228445

Λούκας Χριστοδουλίδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169036
Λούκας Χριστοδουλίδης

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211933
Λούκας Χριστοδουλίδης

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157644
Λούκας Χριστοδουλίδης

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228647
Λούκας Χριστοδουλίδης

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207669
Λούκας Χριστοδουλίδης

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229217
Λούκας Χριστοδουλίδης

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230787

Λούκας Χριστοδουλίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224737
Λούκας Χριστοδουλίδης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228113

Κυριακή Χριστοδούλου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222433
Κυριακή Χριστοδούλου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230219
Κυριακή Χριστοδούλου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229871
Κυριακή Χριστοδούλου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230714
Κυριακή Χριστοδούλου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230723

Κυριακή Χριστοδούλου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228794
Κυριακή Χριστοδούλου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230302

Κυριακή Χριστοδούλου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ212585

Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ194034
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

162-Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ184991
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185229
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

296-Τέχνη ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185241
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196935
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228990

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221947

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159648

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229917
Κωνσταντίνος Κυριακίδης

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230630

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227534

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ210990

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219714
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167817
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230785
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230042
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230046
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ223588
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226014

Ιωσηφίδης Γιώργος Δ-ντησ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160819

Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222002
Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230424
Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229343
Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

302-Τεχνολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230732

Λένια Κωνσταντινίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162032
Λένια Κωνσταντινίδου

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158977

Λένια Κωνσταντινίδου

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230496

Λένια Κωνσταντινίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226266
Λένια Κωνσταντινίδου

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167470

Λένια Κωνσταντινίδου

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224872
Λένια Κωνσταντινίδου

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230697
Λένια Κωνσταντινίδου

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229413

Κώστας Αχιλλέως

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219667
Κώστας Αχιλλέως

158-Δίκτυα κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228633

Κώστας Αχιλλέως

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204060
Κώστας Αχιλλέως

266-Πληρ/κή - CISCO (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160071

Κώστας Αχιλλέως

268-Πληρ/κή - Επιστ. Η/Υ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230633
Κώστας Αχιλλέως

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229301

Κώστας Αχιλλέως

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198678

Κώστας Χατζησάββας

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230618
Κώστας Χατζησάββας

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162750
Κώστας Χατζησάββας

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229775
Κώστας Χατζησάββας

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229225
Κώστας Χατζησάββας

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230660
Κώστας Χατζησάββας

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225786
Κώστας Χατζησάββας

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228232

Μελίνα Βρυωνίδου

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204081
Μελίνα Βρυωνίδου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230718
Μελίνα Βρυωνίδου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227985

Μελίνα Βρυωνίδου

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185508
Μελίνα Βρυωνίδου

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158911

Μελίνα Βρυωνίδου

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230720
Μελίνα Βρυωνίδου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230080

Μελίνα Βρυωνίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227410

Μελίνα Βρυωνίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221462

Νεοκλής Ηλιάδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ209459

Νεοκλής Ηλιάδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188744
Νεοκλής Ηλιάδης

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158973

Νεοκλής Ηλιάδης

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228244
Νεοκλής Ηλιάδης

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229705
Νεοκλής Ηλιάδης

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171297
Νεοκλής Ηλιάδης

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230692
Νεοκλής Ηλιάδης

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229984

Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157709
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168251
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170186
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171979
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165594
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161559

Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221984
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222980
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230704
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229320
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226779
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186966

Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172792
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172407
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172791
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167450
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160415

Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211970
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ208521
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

214-Λογική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197846
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230224
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

222-Λογοτεχνία Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ187056
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226709
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228900
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225524

Μαρία Γουδέλα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230651
Μαρία Γουδέλα

180-Θρησκευτικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230487
Μαρία Γουδέλα

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230486
Μαρία Γουδέλα

184-Θρησκευτικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230654

Μαρία Γουδέλα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229930

Μαρία Γουδέλα

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219440

Μαρία Λοΐζου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222440
Μαρία Λοΐζου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230278
Μαρία Λοΐζου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229723
Μαρία Λοΐζου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228327
Μαρία Λοΐζου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229896
Μαρία Λοΐζου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189469
Μαρία Λοΐζου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226057
Μαρία Λοΐζου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228331
Μαρία Λοΐζου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228977

Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230747
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229903
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230748
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230326
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229733
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230314

Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196794
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229709

Μαρία Τιμοθέου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230611
Μαρία Τιμοθέου

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ215384
Μαρία Τιμοθέου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168507
Μαρία Τιμοθέου

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ210831
Μαρία Τιμοθέου

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230164
Μαρία Τιμοθέου

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ218376
Μαρία Τιμοθέου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224388
Μαρία Τιμοθέου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230251

Μαρία Τιμοθέου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ192164

Μαρία Τιμοθέου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230786
Μαρία Τιμοθέου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226016

Μαρία Τσουλλόφτα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221144

Μαρία Τσουλλόφτα

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173372
Μαρία Τσουλλόφτα

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230460
Μαρία Τσουλλόφτα

126-Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ177315

Μαρία Τσουλλόφτα

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ215096

Μαρία Τσουλλόφτα

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230461

Μαρία Τσουλλόφτα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226859
Μαρία Τσουλλόφτα

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224843
Μαρία Τσουλλόφτα

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230462

Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157666
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157823
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171391
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167851
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171040
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172126
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171909
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170468

Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ180675
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230716
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230044
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230725
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229915
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228988

Μαρία Πηλαβά

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230602
Μαρία Πηλαβά

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230222
Μαρία Πηλαβά

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230088
Μαρία Πηλαβά

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222210
Μαρία Πηλαβά

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227850
Μαρία Πηλαβά

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229888
Μαρία Πηλαβά

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229304

Μαρία Πηλαβά

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219379
Μαρία Πηλαβά

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229196

Μαρία Πηλαβά

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228539

Μαρία Χατζηχαρίτου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230607
Μαρία Χατζηχαρίτου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230362
Μαρία Χατζηχαρίτου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ180986
Μαρία Χατζηχαρίτου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230640

Μαρία Χατζηχαρίτου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ209057
Μαρία Χατζηχαρίτου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227972

Νικολέττα Χαραλάμπους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157616
Νικολέττα Χαραλάμπους

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158865

Νικολέττα Χαραλάμπους

254-Οικογ. Αγωγή κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229327
Νικολέττα Χαραλάμπους

256-Οικογενειακή Αγωγή (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229418

Νικόλαος Στυλιανίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201160
Νικόλαος Στυλιανίδης

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228537
Νικόλαος Στυλιανίδης

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228867
Νικόλαος Στυλιανίδης

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224629
Νικόλαος Στυλιανίδης

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227420

Νικόλας Γενεθλίου

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227170
Νικόλας Γενεθλίου

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163882
Νικόλας Γενεθλίου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200090

Μιχαλάκης Παραδεισιώτης

180-Θρησκευτικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230729
Μιχαλάκης Παραδεισιώτης

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ240394
Μιχαλάκης Παραδεισιώτης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169038

Μιχαλάκης Χαρή

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230705
Μιχαλάκης Χαρή

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162361

Μιχαλάκης Χαρή

282-Ρωσικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198189
Μιχαλάκης Χαρή

294-Τέχνη Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ208956

Μιχαλάκης Χαρή

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228313

Μιχαλάκης Χαρή

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230708
Μιχαλάκης Χαρή

304-Τεχνολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230503
Μιχαλάκης Χαρή

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ182530

Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

146-Γερμανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159251
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170976
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171984
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171364
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171836
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164681
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169701
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172102

Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

148-Γραφικές Τέχνες (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ184904
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230465
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229924
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ178180
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188228
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ233451
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

314-Φυσική Αγωγή 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229297
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229330
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228049
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225516
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228100
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

50-ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ231437
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225505

Μιχάλης Περικλέους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219628
Μιχάλης Περικλέους

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170983

Μιχάλης Περικλέους

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197581

Μιχάλης Περικλέους

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230650
Μιχάλης Περικλέους

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204765
Μιχάλης Περικλέους

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228607
Μιχάλης Περικλέους

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230161
Μιχάλης Περικλέους

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230391

Νάσια Γεωργίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230612
Νάσια Γεωργίου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200625
Νάσια Γεωργίου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230661
Νάσια Γεωργίου

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169869
Νάσια Γεωργίου

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227796
Νάσια Γεωργίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206537

Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161056
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172374
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

140-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158405
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

142-Γαλλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171349
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170899
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161882

Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ210759
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ217045
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230422
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

140-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228945
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

142-Γαλλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230429
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189003
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229752

Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157601
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158693
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172515
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

204-Ιταλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167580
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165901
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158860
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172517
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170893

Νίκη Γεωργίου ΒΔ

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230734
Νίκη Γεωργίου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227408
Νίκη Γεωργίου ΒΔ

204-Ιταλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ195998
Νίκη Γεωργίου ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230167
Νίκη Γεωργίου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222436

Νίκη Κανδρή

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229474

Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157598
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171626
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172120
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165311
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167458
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

204-Ιταλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160124
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172122
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167459

Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230389
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230502
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189619
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230378
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ210429
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228385

Ρηγίνος Φεραίος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158058
Ρηγίνος Φεραίος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227548

Ρηγίνος Φεραίος

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230753
Ρηγίνος Φεραίος

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228344
Ρηγίνος Φεραίος

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230181
Ρηγίνος Φεραίος

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230024
Ρηγίνος Φεραίος

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230760
Ρηγίνος Φεραίος

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ238671

Ροδούλα Λαμπριανίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222126
Ροδούλα Λαμπριανίδου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ232993
Ροδούλα Λαμπριανίδου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228907
Ροδούλα Λαμπριανίδου

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230355
Ροδούλα Λαμπριανίδου

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199034
Ροδούλα Λαμπριανίδου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228026
Ροδούλα Λαμπριανίδου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229423
Ροδούλα Λαμπριανίδου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230596

Ροδούλα Λαμπριανίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ215170
Ροδούλα Λαμπριανίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229181

Ροδούλα Λαμπριανίδου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ240237

Ρολάνδος Αγαθοκλέους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160303
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207909
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229102
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230655
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230778
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230002

Ρολάνδος Αγαθοκλέους

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196318

Ρένα ταπακούδη

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229626
Ρένα ταπακούδη

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229777
Ρένα ταπακούδη

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229627
Ρένα ταπακούδη

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229625
Ρένα ταπακούδη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228768

Φρειδερίκη Αλεξανδράκη

186-Ισπανικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230564
Φρειδερίκη Αλεξανδράκη

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229031

Φρειδερίκη Αλεξανδράκη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206180
Φρειδερίκη Αλεξανδράκη

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ245499

Φρειδερίκη Τερζιάν Β.Δ.Α΄

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170093

Φρειδερίκη Τερζιάν ΒΔΑ

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230423

Φρύνη Κωνσταντίνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230738
Φρύνη Κωνσταντίνου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197021

Φρύνη Κωνσταντίνου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230260

Φρύνη Κωνσταντίνου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228138
Φρύνη Κωνσταντίνου

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ220889
Φρύνη Κωνσταντίνου

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230031

Φρύνη Κωνσταντίνου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186929

Φρύνη Κωνσταντίνου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230739

Φρύνη Κωνσταντίνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228527
Φρύνη Κωνσταντίνου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228528

Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157735
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168745
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162278
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170154
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172169
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171739

Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175066
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

112-Αθλητικά - Γυμν. ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173003
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226109
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ210241
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230562
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230559
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ213201

Στέλιος Σάββα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219739

Στέλιος Σάββα

160-Εικαστικές Εφ. κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ245511

Στέλιος Σάββα

172-Θέατρο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225229
Στέλιος Σάββα

176-Θέματα Τέχνης (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230762
Στέλιος Σάββα

178-Θέματα Τέχνης κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229881
Στέλιος Σάββα

292-Τέχνη (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230637

Στέλιος Σάββα

294-Τέχνη Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ187261
Στέλιος Σάββα

296-Τέχνη ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185552
Στέλιος Σάββα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230245

Στέλιος Σάββα

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ213160

Φωτεινή Τσίκκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230587
Φωτεινή Τσίκκου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228954
Φωτεινή Τσίκκου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ214427
Φωτεινή Τσίκκου

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229417
Φωτεινή Τσίκκου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230056
Φωτεινή Τσίκκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225695
Φωτεινή Τσίκκου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230484

Σωτηρούλα Λοϊζίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171307

Σωτηρούλα Λοϊζίδου

162-Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ234604

Σωτηρούλα Λοϊζίδου

266-Πληρ/κή - CISCO (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230364
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

268-Πληρ/κή - Επιστ. Η/Υ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229757
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230643

Σωτηρούλα Λοϊζίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230379
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224294

Σωτηράκης Σωτηρίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157728
Σωτηράκης Σωτηρίου

256-Οικογενειακή Αγωγή (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198924
Σωτηράκης Σωτηρίου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225457
Σωτηράκης Σωτηρίου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229596
Σωτηράκης Σωτηρίου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229638
Σωτηράκης Σωτηρίου

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229616
Σωτηράκης Σωτηρίου

280-Πρακτική Γραφείου (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207976

Σπύρος Νικολαϊδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230757
Σπύρος Νικολαϊδης

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230768
Σπύρος Νικολαϊδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199395
Σπύρος Νικολαϊδης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ227544

Σπύρος Τσαγκάρης

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158583

Φίλιππος Σεργίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188927
Φίλιππος Σεργίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230223

Φίλιππος Σεργίου

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230788
Φίλιππος Σεργίου

332-Χημεία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229419
Φίλιππος Σεργίου

334-Χημεία κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230432

Φίλιππος Στυλιανούδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171095
Φίλιππος Στυλιανούδης

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230711

Φίλιππος Στυλιανούδης

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229226
Φίλιππος Στυλιανούδης

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229879

Φίλιππος Στυλιανούδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ226349

Φίλιππος Στυλιανούδης

314-Φυσική Αγωγή 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202173
Φίλιππος Στυλιανούδης

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230691
Φίλιππος Στυλιανούδης

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230783
Φίλιππος Στυλιανούδης

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219045

Φίλιππος Στυλιανούδης

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160458

Άντρια Αντωνίου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166597
Άντρια Αντωνίου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166599

Έλενα Παϊσίου

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157564

Ζωή Μεττούρη

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222286
Ζωή Μεττούρη

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230495
Ζωή Μεττούρη

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229488
Ζωή Μεττούρη

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ212156
Ζωή Μεττούρη

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230780
Ζωή Μεττούρη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228552
Ζωή Μεττούρη

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230639

Ζωή Μπηκς

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ210882
Ζωή Μπηκς

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230448

Ζωή Μπηκς

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170425
Ζωή Μπηκς

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230628
Ζωή Μπηκς

334-Χημεία κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230053

Παναγιώτα Λουκά

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219627
Παναγιώτα Λουκά

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228775
Παναγιώτα Λουκά

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229452
Παναγιώτα Λουκά

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229337
Παναγιώτα Λουκά

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188086
Παναγιώτα Λουκά

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230647
Παναγιώτα Λουκά

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228846

Παναγιώτα Λουκά

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228084

Παναγιώτα Λουκά

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185635

Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168971
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172560
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172274
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171301

Παναγιώτα Χριστοδουλίδου ΒΔ

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230426
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου ΒΔ

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230645
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ221625

Παναγιώτης Στυλιανού

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170968
Παναγιώτης Στυλιανού

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211028
Παναγιώτης Στυλιανού

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230013

Παναγιώτης Στυλιανού

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ176723
Παναγιώτης Στυλιανού

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229229
Παναγιώτης Στυλιανού

332-Χημεία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229845
Παναγιώτης Στυλιανού

334-Χημεία κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230301

Πέτρος Κωνσταντίνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219623
Πέτρος Κωνσταντίνου

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ190851
Πέτρος Κωνσταντίνου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230713
Πέτρος Κωνσταντίνου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179176
Πέτρος Κωνσταντίνου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230710
Πέτρος Κωνσταντίνου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230499

Πέτρος Κωνσταντίνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ178179
Πέτρος Κωνσταντίνου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186950

Πέτρος Κωνσταντίνου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179886

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222120
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201347
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229542
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204920
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ214570
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229099
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ177751
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170319
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230749
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205959
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230750

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224049

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228823
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ187802

Χριστιάνα Βασιλείου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164226

Χριστόδουλος Σταμάτης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ222006
Χριστόδουλος Σταμάτης

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ214864
Χριστόδουλος Σταμάτης

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229548
Χριστόδουλος Σταμάτης

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198389
Χριστόδουλος Σταμάτης

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228047
Χριστόδουλος Σταμάτης

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ214509
Χριστόδουλος Σταμάτης

222-Λογοτεχνία Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ243923
Χριστόδουλος Σταμάτης

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228777
Χριστόδουλος Σταμάτης

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229242
Χριστόδουλος Σταμάτης

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159126
Χριστόδουλος Σταμάτης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ223822
Χριστόδουλος Σταμάτης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ211418
Χριστόδουλος Σταμάτης

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228947

Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201615
Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230758
Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225977
Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228991

Χρυστάλλα Γιαννακού

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219624
Χρυστάλλα Γιαννακού

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ190879
Χρυστάλλα Γιαννακού

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230622
Χρυστάλλα Γιαννακού

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230025
Χρυστάλλα Γιαννακού

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230138
Χρυστάλλα Γιαννακού

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ225233
Χρυστάλλα Γιαννακού

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230176
Χρυστάλλα Γιαννακού

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203118
Χρυστάλλα Γιαννακού

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ212184
Χρυστάλλα Γιαννακού

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167603

Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

282-Ρωσικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230239
Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

284-Ρωσικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197798
Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

286-Ρωσικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230259

Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230225

Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198537
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228438
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ220751
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ190379
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ228439
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230473
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ223386
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229445
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229745

Χρήστος Αθανασιάδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ224495

Χρήστος Αθανασιάδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ219516
Χρήστος Αθανασιάδης

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162632

Χρήστος Αθανασιάδης

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229674
Χρήστος Αθανασιάδης

314-Φυσική Αγωγή 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ218454
Χρήστος Αθανασιάδης

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229158
Χρήστος Αθανασιάδης

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ238144
Χρήστος Αθανασιάδης

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ241315

Χρίστος Σταυρινίδης

174-Θέματα Μουσικής (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158303
Χρίστος Σταυρινίδης

244-Μουσική ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ210636

Χρίστος Τζιάμπος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162039
Χρίστος Τζιάμπος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ214211
Χρίστος Τζιάμπος

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230576
Χρίστος Τζιάμπος

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230675
Χρίστος Τζιάμπος

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173328

Χάρης Καρακατσάνης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157648
Χάρης Καρακατσάνης

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ230664
Χάρης Καρακατσάνης

272-Πληροφορική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ229315
Χάρης Καρακατσάνης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185573
ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
Υπογραφή καθηγητή: