ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗID
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170099

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203168

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161579

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197865

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173236

Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163411
Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171556
Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170668

Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159541

Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171440

Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196618
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206663
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207340
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207337
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179927

Βασιλική Κωνσταντίνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188981

Βασιλική Κωνσταντίνου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207216
Βασιλική Κωνσταντίνου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204198
Βασιλική Κωνσταντίνου

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165978
Βασιλική Κωνσταντίνου

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205862
Βασιλική Κωνσταντίνου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ180142
Βασιλική Κωνσταντίνου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207303

Βασιλική Κωνσταντίνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203068

Βασίλειος Ασημακόπουλος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188728
Βασίλειος Ασημακόπουλος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202183
Βασίλειος Ασημακόπουλος

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207232
Βασίλειος Ασημακόπουλος

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207136
Βασίλειος Ασημακόπουλος

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207252
Βασίλειος Ασημακόπουλος

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207453

Βασίλης Κερκίδης

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207120
Βασίλης Κερκίδης

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207125

Βασίλης Κερκίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202035

Βασίλης Κερκίδης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198985

Αδωνις Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171115
Αδωνις Κυριάκου

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207323
Αδωνις Κυριάκου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207322
Αδωνις Κυριάκου

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207328
Αδωνις Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199192
Αδωνις Κυριάκου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167369

Γεωργία Γαλιούνα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157572
Γεωργία Γαλιούνα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172024

Γεωργία Γαλιούνα

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207073

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171117
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207346
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206657
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198860

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204345

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204901
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207564

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196922

Γεωργία Ευστρατίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170987
Γεωργία Ευστρατίου

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199591
Γεωργία Ευστρατίου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206152
Γεωργία Ευστρατίου

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207422
Γεωργία Ευστρατίου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207197
Γεωργία Ευστρατίου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162073
Γεωργία Ευστρατίου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207183

Γεωργία Ευστρατίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197779

Γεωργία Ευστρατίου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206328

Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

174-Θέματα Μουσικής (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206804
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206843
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201985
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179874

Γεωργία Χαραλάμπους

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199421
Γεωργία Χαραλάμπους

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207307
Γεωργία Χαραλάμπους

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ181404
Γεωργία Χαραλάμπους

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202424
Γεωργία Χαραλάμπους

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206326
Γεωργία Χαραλάμπους

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167284
Γεωργία Χαραλάμπους

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207311

Γεωργία Χαραλάμπους

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196785
Γεωργία Χαραλάμπους

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206176

Γεωργία Χαραλάμπους

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203684

Γεώργιος Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169230
Γεώργιος Κυριάκου

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207060
Γεώργιος Κυριάκου

184-Θρησκευτικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207271

Γεώργιος Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193784

Γεώργιος Παπαδόπουλο

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157701
Γεώργιος Παπαδόπουλο

180-Θρησκευτικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206005
Γεώργιος Παπαδόπουλο

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206741
Γεώργιος Παπαδόπουλο

184-Θρησκευτικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206746
Γεώργιος Παπαδόπουλο

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203633

Γεώργιος Χατζηιωάννου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201619
Γεώργιος Χατζηιωάννου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207094
Γεώργιος Χατζηιωάννου

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207338
Γεώργιος Χατζηιωάννου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203662

Δημητράκης Δημητρίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171272

Δημητράκης Δημητρίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198068

Δημητράκης Δημητρίου

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203913
Δημητράκης Δημητρίου

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207523
Δημητράκης Δημητρίου

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207522
Δημητράκης Δημητρίου

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171658
Δημητράκης Δημητρίου

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174748

Δημητράκης Δημητρίου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ191780

Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

166-Εφ.Πληροφορικής κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170967
Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171616
Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164364

Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

166-Εφ.Πληροφορικής κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207409
Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198385
Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198163
Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198006

Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

166-Εφ.Πληροφορικής κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171880

Δημήτριος Δημητρίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189042

Δημήτριος Δημητρίου

162-Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207486
Δημήτριος Δημητρίου

176-Θέματα Τέχνης (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207478

Δημήτριος Δημητρίου

178-Θέματα Τέχνης κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186707

Δημήτριος Δημητρίου

290-Σχέδιο (Ελεύθ-Προοπ) (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207117
Δημήτριος Δημητρίου

292-Τέχνη (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207481
Δημήτριος Δημητρίου

296-Τέχνη ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ194116

Δημήτριος Δημητρίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193670

Ελενα Κουρέα

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164418
Ελενα Κουρέα

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164419

Αλεξία Μακρίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171020
Αλεξία Μακρίδου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166843

Αλεξία Μακρίδου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206941

Αλεξία Μακρίδου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196213

Αλεξία Μακρίδου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207248

Αλεξία Μακρίδου

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ195707
Αλεξία Μακρίδου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207535
Αλεξία Μακρίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193955
Αλεξία Μακρίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206878

Ελευθερία Pigro

202-Ιταλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207553
Ελευθερία Pigro

206-Ιταλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207552

Ελευθερία Pigro

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207555

Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171310
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος Β.Δ.

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172057
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171312

Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189503
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207211
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206033
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206028

Αθηνά Θουκυδίδη

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170971
Αθηνά Θουκυδίδη

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201148
Αθηνά Θουκυδίδη

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207548
Αθηνά Θουκυδίδη

138-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202958
Αθηνά Θουκυδίδη

140-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207549

Αθηνά Θουκυδίδη

142-Γαλλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158437

Αθηνά Θουκυδίδη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199152
Αθηνά Θουκυδίδη

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ194476

Γλυκερία Ανδρέου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157686
Γλυκερία Ανδρέου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198458

Γλυκερία Ανδρέου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206851

Γλυκερία Ανδρέου

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206680
Γλυκερία Ανδρέου

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206683
Γλυκερία Ανδρέου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179743
Γλυκερία Ανδρέου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204070

Γιάννα Μιχαηλίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172179
Γιάννα Μιχαηλίδου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207240
Γιάννα Μιχαηλίδου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207235
Γιάννα Μιχαηλίδου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207541
Γιάννα Μιχαηλίδου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172863
Γιάννα Μιχαηλίδου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198000
Γιάννα Μιχαηλίδου

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197431
Γιάννα Μιχαηλίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197730

Ελένη Θρασυβούλου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171275
Ελένη Θρασυβούλου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193791
Ελένη Θρασυβούλου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206056
Ελένη Θρασυβούλου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206051
Ελένη Θρασυβούλου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206068

Ελένη Θρασυβούλου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196761

Ελένη Θρασυβούλου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203405
Ελένη Θρασυβούλου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185256

Ελένη Ιωαννίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188909
Ελένη Ιωαννίδου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207355
Ελένη Ιωαννίδου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206134
Ελένη Ιωαννίδου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207352
Ελένη Ιωαννίδου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206447
Ελένη Ιωαννίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204048
Ελένη Ιωαννίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204560
Ελένη Ιωαννίδου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ178504

Ελένη Προξένου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207196

Αλέξης Ζωγράφος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157589

Γιώργος Εμμανουήλ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200003
Γιώργος Εμμανουήλ

164-Εμπορ-Marketing κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207410

Γιώργος Εμμανουήλ

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164423

Γιώργος Εμμανουήλ

262-Οργ. και Διοίκ.Επιχ. (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207411
Γιώργος Εμμανουήλ

264-Οργάν. Γραφείου κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204683
Γιώργος Εμμανουήλ

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206441

Γιώργος Εμμανουήλ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202572

Ελίζα Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171109
Ελίζα Κυριάκου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ177604
Ελίζα Κυριάκου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163988
Ελίζα Κυριάκου

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207320
Ελίζα Κυριάκου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207513
Ελίζα Κυριάκου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162257
Ελίζα Κυριάκου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206719
Ελίζα Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179443
Ελίζα Κυριάκου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207312

Ανδρούλα Μελκή

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202407

Ανδρούλα Μελκή

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ181859
Ανδρούλα Μελκή

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205497
Ανδρούλα Μελκή

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ176575
Ανδρούλα Μελκή

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207152
Ανδρούλα Μελκή

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179987
Ανδρούλα Μελκή

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207149

Ανδρούλα Μελκή

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197832

Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157557
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207431
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207511
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207281
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207267
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206918
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185498

Αμβρόσιος Χατζηευθ.

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166206
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

168-Θέατρο Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179584
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

170-Θέατρο ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207316
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

172-Θέατρο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207326
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203699
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193969

Ανδρέας Σοφοκλέους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188784

Ανδρέας Σοφοκλέους

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202844
Ανδρέας Σοφοκλέους

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207469
Ανδρέας Σοφοκλέους

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207419
Ανδρέας Σοφοκλέους

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207256

Ανδρέας Σοφοκλέους

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207427

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160346

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207321
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179939
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207554
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207551
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174017

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193026

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168746

Αναστάσιος Πόλης

174-Θέματα Μουσικής (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204476
Αναστάσιος Πόλης

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207412
Αναστάσιος Πόλης

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204368
Αναστάσιος Πόλης

244-Μουσική ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186717
Αναστάσιος Πόλης

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204534
Αναστάσιος Πόλης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ190425

Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157599

Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171023
Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172129

Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170484

Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205714
Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193815
Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206463
Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205415

Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170977
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162897
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207360
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204697
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204413
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207376
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207366
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199805

Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205813
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ191775

Αριέττα Παπαστεφάνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162415

Αριέττα Παπαστεφάνου

164-Εμπορ-Marketing κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207111
Αριέττα Παπαστεφάνου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205869
Αριέττα Παπαστεφάνου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206459
Αριέττα Παπαστεφάνου

274-Πολ.Αγωγή (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175077
Αριέττα Παπαστεφάνου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207108
Αριέττα Παπαστεφάνου

296-Τέχνη ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203574
Αριέττα Παπαστεφάνου

298-Τεχνική Πωλήσεων (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207109

Αριέττα Παπαστεφάνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196718

Αριέττα Παπαστεφάνου

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170886

Αριέττα Παπαστεφάνου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205494

Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

112-Αθλητικά - Γυμν. ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202240
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197130
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

146-Γερμανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ176978
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200887
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ195510
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ195499

Ευαγγελία Νικολαΐδου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204142

Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169076
Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171943
Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171408
Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157769

Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207538
Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207296
Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196361

Δέσπω Πολυδώρου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160812
Δέσπω Πολυδώρου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207063
Δέσπω Πολυδώρου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207069
Δέσπω Πολυδώρου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207062
Δέσπω Πολυδώρου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207087

Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200190
Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

160-Εικαστικές Εφ. κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207432
Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

292-Τέχνη (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207190
Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ187219

Ηρακλής Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188726

Ηρακλής Κυριάκου

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ176075
Ηρακλής Κυριάκου

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207339

Ηρακλής Κυριάκου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196404

Ηρακλής Κυριάκου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207301
Ηρακλής Κυριάκου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207305

Ηρακλής Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179338

Ηρώ Ελευθερίου

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160538

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160638
Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158429

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207157
Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207213

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198335
Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206945

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ181938

Θεοδοσία Κορωναίου

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205293
Θεοδοσία Κορωναίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ178463

Κασσάνδρα Χαριλάου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206600
Κασσάνδρα Χαριλάου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207506
Κασσάνδρα Χαριλάου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196446
Κασσάνδρα Χαριλάου

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207500
Κασσάνδρα Χαριλάου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ190943
Κασσάνδρα Χαριλάου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207219

Κασσάνδρα Χαριλάου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198169
Κασσάνδρα Χαριλάου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205763

Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157708

Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207370
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207447
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207375

Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163969
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207391
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204588

Λούκας Χριστοδουλίδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169036

Λούκας Χριστοδουλίδης

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159374

Λούκας Χριστοδουλίδης

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157644
Λούκας Χριστοδουλίδης

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207200
Λούκας Χριστοδουλίδης

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207203
Λούκας Χριστοδουλίδης

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207204

Λούκας Χριστοδουλίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163913
Λούκας Χριστοδουλίδης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204760

Κυριακή Χριστοδούλου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169002
Κυριακή Χριστοδούλου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207454
Κυριακή Χριστοδούλου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206708
Κυριακή Χριστοδούλου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207465
Κυριακή Χριστοδούλου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207512

Κυριακή Χριστοδούλου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201709
Κυριακή Χριστοδούλου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197970

Κυριακή Χριστοδούλου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170453

Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ194034
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

162-Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ184991
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185229
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

296-Τέχνη ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185241
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196935
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196940

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171007

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159648

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207334
Κωνσταντίνος Κυριακίδης

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207329

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ192275

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175422

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188772
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167817
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206813
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206965
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206971
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186195
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186218

Ιωσηφίδης Γιώργος Δ-ντησ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160819

Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160950
Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198879
Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207497
Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

302-Τεχνολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206496

Λένια Κωνσταντινίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162032
Λένια Κωνσταντινίδου

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158977

Λένια Κωνσταντινίδου

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207396

Λένια Κωνσταντινίδου

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167470

Λένια Κωνσταντινίδου

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207403
Λένια Κωνσταντινίδου

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207406

Κώστας Αχιλλέως

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188743

Κώστας Αχιλλέως

158-Δίκτυα κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207198

Κώστας Αχιλλέως

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204060
Κώστας Αχιλλέως

266-Πληρ/κή - CISCO (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207313
Κώστας Αχιλλέως

268-Πληρ/κή - Επιστ. Η/Υ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207318
Κώστας Αχιλλέως

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206976
Κώστας Αχιλλέως

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198678

Κώστας Χατζησάββας

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163463
Κώστας Χατζησάββας

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162750
Κώστας Χατζησάββας

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207424
Κώστας Χατζησάββας

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207426
Κώστας Χατζησάββας

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207428
Κώστας Χατζησάββας

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205462
Κώστας Χατζησάββας

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204711

Μελίνα Βρυωνίδου

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204081
Μελίνα Βρυωνίδου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206882
Μελίνα Βρυωνίδου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206799

Μελίνα Βρυωνίδου

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185508
Μελίνα Βρυωνίδου

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158911

Μελίνα Βρυωνίδου

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207156
Μελίνα Βρυωνίδου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207342

Μελίνα Βρυωνίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199227

Μελίνα Βρυωνίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206795

Νεοκλής Ηλιάδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188744
Νεοκλής Ηλιάδης

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158973

Νεοκλής Ηλιάδης

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206886
Νεοκλής Ηλιάδης

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204732
Νεοκλής Ηλιάδης

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171297
Νεοκλής Ηλιάδης

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206946
Νεοκλής Ηλιάδης

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206828

Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157709
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168251
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170186
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171979
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165594
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161559

Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207476
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207163
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207165
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197445
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186966

Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172792
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172407
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172791
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167450
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160415

Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198953
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

214-Λογική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197846
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206541
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

222-Λογοτεχνία Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ187056
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193997
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205132
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196417

Μαρία Γουδέλα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170992
Μαρία Γουδέλα

180-Θρησκευτικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205754
Μαρία Γουδέλα

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206996
Μαρία Γουδέλα

184-Θρησκευτικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207009

Μαρία Γουδέλα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206595

Μαρία Γουδέλα

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206660

Μαρία Λοΐζου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169043
Μαρία Λοΐζου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206738
Μαρία Λοΐζου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206747
Μαρία Λοΐζου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200980
Μαρία Λοΐζου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202526
Μαρία Λοΐζου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189469
Μαρία Λοΐζου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199780
Μαρία Λοΐζου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204865
Μαρία Λοΐζου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196904

Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171043
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207542
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206775
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207039
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207038
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207545
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196794
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197200

Μαρία Τιμοθέου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160867
Μαρία Τιμοθέου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168507
Μαρία Τιμοθέου

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205823
Μαρία Τιμοθέου

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207508
Μαρία Τιμοθέου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204036
Μαρία Τιμοθέου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207295

Μαρία Τιμοθέου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ192164

Μαρία Τιμοθέου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206567
Μαρία Τιμοθέου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ181945

Μαρία Τσουλλόφτα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189161

Μαρία Τσουλλόφτα

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173372
Μαρία Τσουλλόφτα

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206651
Μαρία Τσουλλόφτα

126-Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ177315

Μαρία Τσουλλόφτα

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206658
Μαρία Τσουλλόφτα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197990
Μαρία Τσουλλόφτα

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206666
Μαρία Τσουλλόφτα

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197991

Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157666
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157823
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171391
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167851
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171040
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172126
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171909
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170468

Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ180675
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206238
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205915
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206942
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206875
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205399

Μαρία Πηλαβά

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168919
Μαρία Πηλαβά

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207433
Μαρία Πηλαβά

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207452
Μαρία Πηλαβά

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206725
Μαρία Πηλαβά

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207461
Μαρία Πηλαβά

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207144

Μαρία Πηλαβά

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207473
Μαρία Πηλαβά

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202022

Μαρία Χατζηχαρίτου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188742

Μαρία Χατζηχαρίτου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207575
Μαρία Χατζηχαρίτου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ180986
Μαρία Χατζηχαρίτου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207284
Μαρία Χατζηχαρίτου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ192101

Μαρία Χατζηχαρίτου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200833

Νικολέττα Χαραλάμπους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157616
Νικολέττα Χαραλάμπους

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158865

Νικολέττα Χαραλάμπους

254-Οικογ. Αγωγή κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204767
Νικολέττα Χαραλάμπους

256-Οικογενειακή Αγωγή (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204592

Νικόλαος Στυλιανίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201160
Νικόλαος Στυλιανίδης

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206885
Νικόλαος Στυλιανίδης

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206887
Νικόλαος Στυλιανίδης

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206383
Νικόλαος Στυλιανίδης

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207041

Νικόλας Γενεθλίου

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205972
Νικόλας Γενεθλίου

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163882
Νικόλας Γενεθλίου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200090

Μιχαλάκης Παραδεισιώτης

180-Θρησκευτικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206731
Μιχαλάκης Παραδεισιώτης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169038

Μιχαλάκης Χαρή

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189068
Μιχαλάκης Χαρή

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162361

Μιχαλάκης Χαρή

282-Ρωσικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198189

Μιχαλάκης Χαρή

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198812

Μιχαλάκης Χαρή

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206548
Μιχαλάκης Χαρή

304-Τεχνολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207492
Μιχαλάκης Χαρή

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ182530

Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

146-Γερμανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159251
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170976
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171984
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171364
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171836
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164681
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169701
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172102

Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

148-Γραφικές Τέχνες (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ184904
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206861
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207161
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ178180
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188228
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202099
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206857
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200314
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206302
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196408

Μιχάλης Περικλέους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205525

Μιχάλης Περικλέους

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170983

Μιχάλης Περικλέους

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197581

Μιχάλης Περικλέους

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206367
Μιχάλης Περικλέους

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204765
Μιχάλης Περικλέους

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207414
Μιχάλης Περικλέους

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207413
Μιχάλης Περικλέους

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207416

Νάσια Γεωργίου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200625
Νάσια Γεωργίου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207035
Νάσια Γεωργίου

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169869
Νάσια Γεωργίου

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207031
Νάσια Γεωργίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206537

Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161056
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172374
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

140-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158405
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

142-Γαλλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171349
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170899
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161882

Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207534
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

142-Γαλλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207532
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189003
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ191216

Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157601
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158693
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172515
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

204-Ιταλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167580
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165901
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158860
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172517
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170893

Νίκη Γεωργίου ΒΔ

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207561
Νίκη Γεωργίου ΒΔ

204-Ιταλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ195998
Νίκη Γεωργίου ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207565
Νίκη Γεωργίου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204339

Νίκη Κανδρή

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202216

Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157598
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171626
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172120
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165311
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167458
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

204-Ιταλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160124
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172122
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167459

Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200480
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207131
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189619
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207237
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198942

Ρηγίνος Φεραίος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158058
Ρηγίνος Φεραίος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203480

Ρηγίνος Φεραίος

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206944
Ρηγίνος Φεραίος

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206939
Ρηγίνος Φεραίος

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206221
Ρηγίνος Φεραίος

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205753
Ρηγίνος Φεραίος

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206506

Ροδούλα Λαμπριανίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172182
Ροδούλα Λαμπριανίδου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197935
Ροδούλα Λαμπριανίδου

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207490
Ροδούλα Λαμπριανίδου

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199034
Ροδούλα Λαμπριανίδου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206988
Ροδούλα Λαμπριανίδου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207484
Ροδούλα Λαμπριανίδου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207015
Ροδούλα Λαμπριανίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207016

Ροδούλα Λαμπριανίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206986

Ρολάνδος Αγαθοκλέους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160303
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196858
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207475
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207472
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204166
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207516

Ρολάνδος Αγαθοκλέους

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196318

Ρένα ταπακούδη

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207546
Ρένα ταπακούδη

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206711
Ρένα ταπακούδη

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206620
Ρένα ταπακούδη

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207547
Ρένα ταπακούδη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207310

Φρειδερίκη Αλεξανδράκη

186-Ισπανικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206181
Φρειδερίκη Αλεξανδράκη

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206201

Φρειδερίκη Αλεξανδράκη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206180

Φρειδερίκη Τερζιάν Β.Δ.Α΄

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170093

Φρειδερίκη Τερζιάν ΒΔΑ

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205403

Φρύνη Κωνσταντίνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188931

Φρύνη Κωνσταντίνου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197021

Φρύνη Κωνσταντίνου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207104

Φρύνη Κωνσταντίνου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206896

Φρύνη Κωνσταντίνου

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159733

Φρύνη Κωνσταντίνου

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207105

Φρύνη Κωνσταντίνου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186929

Φρύνη Κωνσταντίνου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206626

Φρύνη Κωνσταντίνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206631
Φρύνη Κωνσταντίνου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207103

Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157735
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168745
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162278
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170154
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172169
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171739

Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175066
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

112-Αθλητικά - Γυμν. ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173003
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198002
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202316
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206502
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198986

Στέλιος Σάββα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171067
Στέλιος Σάββα

176-Θέματα Τέχνης (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207493
Στέλιος Σάββα

178-Θέματα Τέχνης κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207184
Στέλιος Σάββα

292-Τέχνη (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207185

Στέλιος Σάββα

294-Τέχνη Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ187261
Στέλιος Σάββα

296-Τέχνη ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185552
Στέλιος Σάββα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ196842

Φωτεινή Τσίκκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172187
Φωτεινή Τσίκκου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206254
Φωτεινή Τσίκκου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ193457
Φωτεινή Τσίκκου

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206312
Φωτεινή Τσίκκου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207116
Φωτεινή Τσίκκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206357
Φωτεινή Τσίκκου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200165

Σωτηρούλα Λοϊζίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171307
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

266-Πληρ/κή - CISCO (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206022
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

268-Πληρ/κή - Επιστ. Η/Υ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206985
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206984

Σωτηρούλα Λοϊζίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200467
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ191188

Σωτηράκης Σωτηρίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157728
Σωτηράκης Σωτηρίου

256-Οικογενειακή Αγωγή (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198924
Σωτηράκης Σωτηρίου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205464
Σωτηράκης Σωτηρίου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206721
Σωτηράκης Σωτηρίου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206730
Σωτηράκης Σωτηρίου

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206758
Σωτηράκης Σωτηρίου

280-Πρακτική Γραφείου (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200743

Σπύρος Νικολαϊδης

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206428
Σπύρος Νικολαϊδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ199395
Σπύρος Νικολαϊδης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206265

Σπύρος Τσαγκάρης

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158583

Φίλιππος Σεργίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188927
Φίλιππος Σεργίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197151

Φίλιππος Σεργίου

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207336
Φίλιππος Σεργίου

332-Χημεία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202212
Φίλιππος Σεργίου

334-Χημεία κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207335

Φίλιππος Στυλιανούδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171095

Φίλιππος Στυλιανούδης

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206251
Φίλιππος Στυλιανούδης

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205117
Φίλιππος Στυλιανούδης

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205558
Φίλιππος Στυλιανούδης

314-Φυσική Αγωγή 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202173

Φίλιππος Στυλιανούδης

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206442

Φίλιππος Στυλιανούδης

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206521

Φίλιππος Στυλιανούδης

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160458

Άντρια Αντωνίου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166597
Άντρια Αντωνίου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166599

Έλενα Παϊσίου

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157564

Ζωή Μεττούρη

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168964
Ζωή Μεττούρη

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207259
Ζωή Μεττούρη

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207519
Ζωή Μεττούρη

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ180296
Ζωή Μεττούρη

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207277
Ζωή Μεττούρη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207405
Ζωή Μεττούρη

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206255

Ζωή Μπηκς

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205519
Ζωή Μπηκς

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202272

Ζωή Μπηκς

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170425
Ζωή Μπηκς

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207378
Ζωή Μπηκς

334-Χημεία κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207385

Παναγιώτα Λουκά

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157587

Παναγιώτα Λουκά

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207049
Παναγιώτα Λουκά

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206701
Παναγιώτα Λουκά

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207048
Παναγιώτα Λουκά

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ188086
Παναγιώτα Λουκά

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207051
Παναγιώτα Λουκά

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207052

Παναγιώτα Λουκά

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206235

Παναγιώτα Λουκά

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185635

Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168971
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172560
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172274
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171301

Παναγιώτα Χριστοδουλίδου ΒΔ

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206616
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου ΒΔ

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207028
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198021

Παναγιώτης Στυλιανού

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170968
Παναγιώτης Στυλιανού

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202848

Παναγιώτης Στυλιανού

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ176723
Παναγιώτης Στυλιανού

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207446
Παναγιώτης Στυλιανού

332-Χημεία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207230
Παναγιώτης Στυλιανού

334-Χημεία κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207234

Πέτρος Κωνσταντίνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ189015

Πέτρος Κωνσταντίνου

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ190851
Πέτρος Κωνσταντίνου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206917
Πέτρος Κωνσταντίνου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179176
Πέτρος Κωνσταντίνου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206913
Πέτρος Κωνσταντίνου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206915

Πέτρος Κωνσταντίνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ178179
Πέτρος Κωνσταντίνου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ186950

Πέτρος Κωνσταντίνου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179886

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171212
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201347
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202162
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204920
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171211
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205476
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ177751
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170319
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206306
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205959
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206644

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200632
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ205963

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ187802

Χριστιάνα Βασιλείου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164226

Χριστόδουλος Σταμάτης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157651
Χριστόδουλος Σταμάτης

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ195509
Χριστόδουλος Σταμάτης

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206964
Χριστόδουλος Σταμάτης

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198389
Χριστόδουλος Σταμάτης

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206966
Χριστόδουλος Σταμάτης

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203593
Χριστόδουλος Σταμάτης

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207499
Χριστόδουλος Σταμάτης

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207494
Χριστόδουλος Σταμάτης

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159126
Χριστόδουλος Σταμάτης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206535
Χριστόδουλος Σταμάτης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206534

Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ201615
Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207477
Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207372

Χρυστάλλα Γιαννακού

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160645
Χρυστάλλα Γιαννακού

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ190879
Χρυστάλλα Γιαννακού

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207445
Χρυστάλλα Γιαννακού

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207471
Χρυστάλλα Γιαννακού

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206675
Χρυστάλλα Γιαννακού

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204496
Χρυστάλλα Γιαννακού

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207088
Χρυστάλλα Γιαννακού

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ203118
Χρυστάλλα Γιαννακού

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206236
Χρυστάλλα Γιαννακού

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167603

Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

282-Ρωσικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206040
Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

284-Ρωσικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ197798
Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

286-Ρωσικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206045

Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204972

Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ198537
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ204403
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ190379
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ202430
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206709
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ187349
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207529
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206774

Χρήστος Αθανασιάδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171357

Χρήστος Αθανασιάδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ200793
Χρήστος Αθανασιάδης

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162632

Χρήστος Αθανασιάδης

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207019
Χρήστος Αθανασιάδης

314-Φυσική Αγωγή 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ180069
Χρήστος Αθανασιάδης

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207020

Χρίστος Σταυρινίδης

174-Θέματα Μουσικής (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158303

Χρίστος Σταυρινίδης

244-Μουσική ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165675

Χρίστος Τζιάμπος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162039
Χρίστος Τζιάμπος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ179676
Χρίστος Τζιάμπος

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ206586
Χρίστος Τζιάμπος

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207341
Χρίστος Τζιάμπος

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173328

Χάρης Καρακατσάνης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157648
Χάρης Καρακατσάνης

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207390
Χάρης Καρακατσάνης

272-Πληροφορική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ207394
Χάρης Καρακατσάνης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ185573
ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
Υπογραφή καθηγητή: