ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗID
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170099

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161579

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173236

Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163411
Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171556
Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170668

Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159541

Βαλεντίνα Δημητριάδου ? Saltet Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171440

Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174907
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175799
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175472
Βαλεντίνα Δημητριάδου Saltet ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175019

Βασιλική Κωνσταντίνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171017
Βασιλική Κωνσταντίνου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175394
Βασιλική Κωνσταντίνου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175660
Βασιλική Κωνσταντίνου

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165978
Βασιλική Κωνσταντίνου

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175403
Βασιλική Κωνσταντίνου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175761

Βασιλική Κωνσταντίνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175666

Βασίλειος Ασημακόπουλος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160448
Βασίλειος Ασημακόπουλος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172598
Βασίλειος Ασημακόπουλος

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174996
Βασίλειος Ασημακόπουλος

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175499
Βασίλειος Ασημακόπουλος

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175512
Βασίλειος Ασημακόπουλος

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175507

Βασίλης Κερκίδης

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175737
Βασίλης Κερκίδης

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175740

Βασίλης Κερκίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173919

Βασίλης Κερκίδης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171162

Αδωνις Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171115
Αδωνις Κυριάκου

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175735
Αδωνις Κυριάκου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175714
Αδωνις Κυριάκου

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175738
Αδωνις Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175741
Αδωνις Κυριάκου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167369

Γεωργία Γαλιούνα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157572
Γεωργία Γαλιούνα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172024

Γεωργία Γαλιούνα

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175478

Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171117
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175265
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175490
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175164
Γεωργία Ευριπίδου ? Κέλπη

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175929

Γεωργία Ευστρατίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170987
Γεωργία Ευστρατίου

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175813
Γεωργία Ευστρατίου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175662
Γεωργία Ευστρατίου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162073
Γεωργία Ευστρατίου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175420

Γεωργία Ευστρατίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171906

Γεωργία Ευστρατίου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174790

Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

174-Θέματα Μουσικής (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175128
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175323
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173966
Γεωργία Φυλακτού Φλουρέντζου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173294

Γεωργία Χαραλάμπους

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175630
Γεωργία Χαραλάμπους

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175631
Γεωργία Χαραλάμπους

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174975
Γεωργία Χαραλάμπους

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167284
Γεωργία Χαραλάμπους

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175843

Γεωργία Χαραλάμπους

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161566
Γεωργία Χαραλάμπους

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173018

Γεωργία Χαραλάμπους

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167445

Γεώργιος Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169230
Γεώργιος Κυριάκου

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175189
Γεώργιος Κυριάκου

184-Θρησκευτικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175924
Γεώργιος Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168501

Γεώργιος Παπαδόπουλο

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157701
Γεώργιος Παπαδόπουλο

180-Θρησκευτικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175848
Γεώργιος Παπαδόπουλο

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175839
Γεώργιος Παπαδόπουλο

184-Θρησκευτικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175238
Γεώργιος Παπαδόπουλο

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167233

Γεώργιος Χατζηιωάννου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171079
Γεώργιος Χατζηιωάννου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175275
Γεώργιος Χατζηιωάννου

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175800
Γεώργιος Χατζηιωάννου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171295

Δημητράκης Δημητρίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171272

Δημητράκης Δημητρίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171296

Δημητράκης Δημητρίου

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174638
Δημητράκης Δημητρίου

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175951
Δημητράκης Δημητρίου

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175934
Δημητράκης Δημητρίου

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171658
Δημητράκης Δημητρίου

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174748

Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

166-Εφ.Πληροφορικής κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170967
Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171616
Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164364

Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

166-Εφ.Πληροφορικής κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175807
Δημήτρης Φυλακτού ΒΔ

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174986

Δημήτρης Φυλακτού Β.Δ.

166-Εφ.Πληροφορικής κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171880

Δημήτριος Δημητρίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171003
Δημήτριος Δημητρίου

162-Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175639
Δημήτριος Δημητρίου

176-Θέματα Τέχνης (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175855
Δημήτριος Δημητρίου

178-Θέματα Τέχνης κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174427
Δημήτριος Δημητρίου

290-Σχέδιο (Ελεύθ-Προοπ) (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175196
Δημήτριος Δημητρίου

292-Τέχνη (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175637

Δημήτριος Δημητρίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161525

Ελενα Κουρέα

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164418
Ελενα Κουρέα

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164419

Αλεξία Μακρίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171020
Αλεξία Μακρίδου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166843
Αλεξία Μακρίδου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175583
Αλεξία Μακρίδου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175685
Αλεξία Μακρίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174697
Αλεξία Μακρίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175267

Ελευθερία Pigro

202-Ιταλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175771
Ελευθερία Pigro

206-Ιταλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175770

Ελευθερία Pigro

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175772

Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171310
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος Β.Δ.

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172057
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171312

Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175654
Ελευθέριος Χατζηξενοφώντος ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172968

Αθηνά Θουκυδίδη

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170971
Αθηνά Θουκυδίδη

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175113
Αθηνά Θουκυδίδη

138-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167773
Αθηνά Θουκυδίδη

140-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174615

Αθηνά Θουκυδίδη

142-Γαλλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158437
Αθηνά Θουκυδίδη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163918

Γλυκερία Ανδρέου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157686
Γλυκερία Ανδρέου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175286
Γλυκερία Ανδρέου

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175279
Γλυκερία Ανδρέου

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161149
Γλυκερία Ανδρέου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160909
Γλυκερία Ανδρέου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174773

Γιάννα Μιχαηλίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172179
Γιάννα Μιχαηλίδου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174664
Γιάννα Μιχαηλίδου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157939
Γιάννα Μιχαηλίδου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175906
Γιάννα Μιχαηλίδου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172863
Γιάννα Μιχαηλίδου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175643
Γιάννα Μιχαηλίδου

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175751
Γιάννα Μιχαηλίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171052

Ελένη Θρασυβούλου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171275
Ελένη Θρασυβούλου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165523
Ελένη Θρασυβούλου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175899
Ελένη Θρασυβούλου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175909
Ελένη Θρασυβούλου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174899

Ελένη Θρασυβούλου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160293

Ελένη Θρασυβούλου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175324

Ελένη Ιωαννίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171107
Ελένη Ιωαννίδου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175913
Ελένη Ιωαννίδου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175921
Ελένη Ιωαννίδου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175911
Ελένη Ιωαννίδου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175410
Ελένη Ιωαννίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171110
Ελένη Ιωαννίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175416

Ελένη Προξένου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175563

Αλέξης Ζωγράφος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157589

Γιώργος Εμμανουήλ

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171002
Γιώργος Εμμανουήλ

164-Εμπορ-Marketing κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175581

Γιώργος Εμμανουήλ

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164423

Γιώργος Εμμανουήλ

262-Οργ. και Διοίκ.Επιχ. (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175838
Γιώργος Εμμανουήλ

264-Οργάν. Γραφείου κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175485
Γιώργος Εμμανουήλ

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175487

Γιώργος Εμμανουήλ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159003

Ελίζα Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171109
Ελίζα Κυριάκου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163988
Ελίζα Κυριάκου

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175668
Ελίζα Κυριάκου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175941
Ελίζα Κυριάκου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162257
Ελίζα Κυριάκου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175030
Ελίζα Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172097
Ελίζα Κυριάκου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175962

Ανδρούλα Μελκή

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169153
Ανδρούλα Μελκή

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168774
Ανδρούλα Μελκή

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175810
Ανδρούλα Μελκή

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174105
Ανδρούλα Μελκή

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174926
Ανδρούλα Μελκή

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171636
Ανδρούλα Μελκή

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174931
Ανδρούλα Μελκή

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170463

Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157557
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175825
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175882
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171789
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175709
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175334
Ανδρούλα Χρυσοστομίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171070

Αμβρόσιος Χατζηευθ.

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166206
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

170-Θέατρο ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175829
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

172-Θέατρο κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175842
Αμβρόσιος Χατζηευθ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174426

Ανδρέας Σοφοκλέους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171012
Ανδρέας Σοφοκλέους

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175853
Ανδρέας Σοφοκλέους

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175555
Ανδρέας Σοφοκλέους

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175753

Ανδρέας Σοφοκλέους

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171194

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160346

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172869
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163250
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175931
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175814
Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174017

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159536

Αναστασία Αβερκίου ? Θεοδότου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168746

Αναστάσιος Πόλης

174-Θέματα Μουσικής (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175127
Αναστάσιος Πόλης

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175965
Αναστάσιος Πόλης

242-Μουσική 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175204
Αναστάσιος Πόλης

244-Μουσική ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172566
Αναστάσιος Πόλης

246-Μουσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173591
Αναστάσιος Πόλης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175784

Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157599

Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171023
Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172129

Αντρη Ανδρέου ? Νεοφύτου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170484

Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174562
Αντρη Ανδρέου Νεοφύτου ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175717

Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170977
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162897
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175543
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175377
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175133
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175792
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175710

Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159882
Αντρη Λαρδή Σταυρίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171090

Αριέττα Παπαστεφάνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162415

Αριέττα Παπαστεφάνου

164-Εμπορ-Marketing κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175461
Αριέττα Παπαστεφάνου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172797
Αριέττα Παπαστεφάνου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175953
Αριέττα Παπαστεφάνου

274-Πολ.Αγωγή (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175077
Αριέττα Παπαστεφάνου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175452
Αριέττα Παπαστεφάνου

298-Τεχνική Πωλήσεων (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175964

Αριέττα Παπαστεφάνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174870

Αριέττα Παπαστεφάνου

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170886

Αριέττα Παπαστεφάνου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175689

Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

112-Αθλητικά - Γυμν. ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175027
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175206
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175191
Ερρίκος Ανδρονίκου Β.Δ.

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175203

Ευαγγελία Νικολαΐδου

240-Μουσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174048

Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169076
Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171943
Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171408
Εύα Νεοκλέους Β.Δ.Α.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157769

Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175860
Εύα Νεοκλέους ΒΔΑ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175625

Δέσπω Πολυδώρου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160812
Δέσπω Πολυδώρου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175470
Δέσπω Πολυδώρου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175222
Δέσπω Πολυδώρου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175475
Δέσπω Πολυδώρου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175319

Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

160-Εικαστικές Εφ. κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175854
Ηλέκτρα Χριστοφή-Bird

292-Τέχνη (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175577

Ηρακλής Κυριάκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171081
Ηρακλής Κυριάκου

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175830

Ηρακλής Κυριάκου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167821

Ηρακλής Κυριάκου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175395
Ηρακλής Κυριάκου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175652

Ηρακλής Κυριάκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169042

Ηρώ Ελευθερίου

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160538

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160638
Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158429

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175578

Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175778
Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162079
Καλλιόπη Μαλάη- Λάμπρου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175438

Θεοδοσία Κορωναίου

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175816

Κασσάνδρα Χαριλάου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157702

Κασσάνδρα Χαριλάου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175967
Κασσάνδρα Χαριλάου

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175524
Κασσάνδρα Χαριλάου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175970

Κασσάνδρα Χαριλάου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172353

Κασσάνδρα Χαριλάου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175523

Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157708

Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175641
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175870
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175752

Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163969
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170868
Ιουλία Παναγιώτου-Μηνά

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175205

Λούκας Χριστοδουλίδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169036

Λούκας Χριστοδουλίδης

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159374

Λούκας Χριστοδουλίδης

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157644
Λούκας Χριστοδουλίδης

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175677
Λούκας Χριστοδουλίδης

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175682
Λούκας Χριστοδουλίδης

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175683

Λούκας Χριστοδουλίδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163913
Λούκας Χριστοδουλίδης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175233

Κυριακή Χριστοδούλου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169002
Κυριακή Χριστοδούλου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175557
Κυριακή Χριστοδούλου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175016
Κυριακή Χριστοδούλου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175644
Κυριακή Χριστοδούλου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175920

Κυριακή Χριστοδούλου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175756
Κυριακή Χριστοδούλου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172878

Κυριακή Χριστοδούλου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170453

Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160123
Κυριάκος Κωνσταντίνου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175888

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171007

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159648

Κωνσταντίνος Κυριακίδης

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175655
Κωνσταντίνος Κυριακίδης

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175342
Κωνσταντίνος Κυριακίδης

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175422

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169208
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167817
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175393
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175407
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175413
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168326

Ιωσηφίδης Γιώργος Δ-ντησ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160819

Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160950
Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175926
Ιωάννα Ιωαννίδου -Κωνσταντινίδου

302-Τεχνολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175919

Λένια Κωνσταντινίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162032
Λένια Κωνσταντινίδου

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158977

Λένια Κωνσταντινίδου

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175736

Λένια Κωνσταντινίδου

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167470

Λένια Κωνσταντινίδου

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175715
Λένια Κωνσταντινίδου

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175739

Κώστας Αχιλλέως

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169084
Κώστας Αχιλλέως

158-Δίκτυα κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175632
Κώστας Αχιλλέως

266-Πληρ/κή - CISCO (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160071
Κώστας Αχιλλέως

268-Πληρ/κή - Επιστ. Η/Υ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175902
Κώστας Αχιλλέως

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175330
Κώστας Αχιλλέως

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167345

Κώστας Χατζησάββας

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163463
Κώστας Χατζησάββας

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162750
Κώστας Χατζησάββας

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175612
Κώστας Χατζησάββας

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175914
Κώστας Χατζησάββας

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175766
Κώστας Χατζησάββας

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175768
Κώστας Χατζησάββας

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175344

Μελίνα Βρυωνίδου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175278
Μελίνα Βρυωνίδου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175331
Μελίνα Βρυωνίδου

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158911
Μελίνα Βρυωνίδου

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175743
Μελίνα Βρυωνίδου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175925
Μελίνα Βρυωνίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175360
Μελίνα Βρυωνίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175276

Νεοκλής Ηλιάδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157588
Νεοκλής Ηλιάδης

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158973

Νεοκλής Ηλιάδης

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164728
Νεοκλής Ηλιάδης

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175366
Νεοκλής Ηλιάδης

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171297
Νεοκλής Ηλιάδης

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175453
Νεοκλής Ηλιάδης

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175545

Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157709
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168251
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170186
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171979
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165594
Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161559

Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174139
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175541
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

134-Βιολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175552
Μαργαρίτα Μαρκίδου ΒΔ

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174312

Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172792
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172407
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172791
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167450
Μαρούλα Σπανού ? Νικολαΐδου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160415

Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

218-Λογιστική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175886
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174212
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175887
Μαρούλα Σπανού Νικολαΐδου ΒΔ

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173879

Μαρία Γουδέλα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170992
Μαρία Γουδέλα

180-Θρησκευτικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175693
Μαρία Γουδέλα

182-Θρησκευτικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175891
Μαρία Γουδέλα

184-Θρησκευτικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175339
Μαρία Γουδέλα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160361
Μαρία Γουδέλα

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173347

Μαρία Λοΐζου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169043
Μαρία Λοΐζου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175078
Μαρία Λοΐζου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175208
Μαρία Λοΐζου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175707
Μαρία Λοΐζου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171177
Μαρία Λοΐζου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175225
Μαρία Λοΐζου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170880

Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171043
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175783
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174878
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175779
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175508
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175904
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166494
Μαρία Μιχαηλίδου -Πολυκάρπου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174321

Μαρία Τιμοθέου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160867
Μαρία Τιμοθέου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168507

Μαρία Τιμοθέου

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157924

Μαρία Τιμοθέου

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175897
Μαρία Τιμοθέου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161360
Μαρία Τιμοθέου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175971

Μαρία Τιμοθέου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172321

Μαρία Τιμοθέου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174935
Μαρία Τιμοθέου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170016

Μαρία Τσουλλόφτα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171080

Μαρία Τσουλλόφτα

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173372
Μαρία Τσουλλόφτα

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175901
Μαρία Τσουλλόφτα

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175900

Μαρία Τσουλλόφτα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172607
Μαρία Τσουλλόφτα

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174917
Μαρία Τσουλλόφτα

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160423

Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157666
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157823
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171391
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167851
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171040
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172126
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171909
Μαρία Παπαδοπούλου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170468

Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175624
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175599
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175456
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175463
Μαρία Παπαδοπούλου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175859

Μαρία Πηλαβά

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168919
Μαρία Πηλαβά

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175684
Μαρία Πηλαβά

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175582
Μαρία Πηλαβά

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173310
Μαρία Πηλαβά

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175299
Μαρία Πηλαβά

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174052

Μαρία Πηλαβά

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171760
Μαρία Πηλαβά

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174000

Μαρία Χατζηχαρίτου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171014
Μαρία Χατζηχαρίτου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174090
Μαρία Χατζηχαρίτου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174997
Μαρία Χατζηχαρίτου

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175910

Μαρία Χατζηχαρίτου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175750
Μαρία Χατζηχαρίτου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175122

Νικολέττα Χαραλάμπους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157616
Νικολέττα Χαραλάμπους

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158865

Νικολέττα Χαραλάμπους

254-Οικογ. Αγωγή κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174064
Νικολέττα Χαραλάμπους

256-Οικογενειακή Αγωγή (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175259

Νικόλαος Στυλιανίδης

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175231
Νικόλαος Στυλιανίδης

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175384
Νικόλαος Στυλιανίδης

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174754
Νικόλαος Στυλιανίδης

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175474

Νικόλας Γενεθλίου

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172858
Νικόλας Γενεθλίου

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163882

Μιχαλάκης Παραδεισιώτης

180-Θρησκευτικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174763
Μιχαλάκης Παραδεισιώτης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169038

Μιχαλάκης Χαρή

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169176
Μιχαλάκης Χαρή

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162361
Μιχαλάκης Χαρή

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171927

Μιχαλάκης Χαρή

300-Τεχνολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175640
Μιχαλάκης Χαρή

304-Τεχνολογία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175823

Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

146-Γερμανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159251
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170976
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171984
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171364
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171836
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

320-Φυσική Αγωγή Κορ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164681
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169701
Μιχαήλ Τοουλάκος Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172102

Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

148-Γραφικές Τέχνες (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173253
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175793
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173694
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174700
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175305
Μιχαήλ Τοουλάκος ΒΔ

322-Φυσική Αγωγή Κορ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175308

Μιχάλης Περικλέους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160902
Μιχάλης Περικλέους

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170983
Μιχάλης Περικλέους

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175280
Μιχάλης Περικλέους

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162835
Μιχάλης Περικλέους

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175627
Μιχάλης Περικλέους

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174567
Μιχάλης Περικλέους

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175801

Νάσια Γεωργίου

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172064
Νάσια Γεωργίου

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175455
Νάσια Γεωργίου

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169869
Νάσια Γεωργίου

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175285
Νάσια Γεωργίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174915

Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161056
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172374
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

140-Γαλλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158405
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

142-Γαλλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171349
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170899
Μέλπω Χαρμανή Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161882

Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

136-Γαλλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175861
Μέλπω Χαρμανή ΒΔ

142-Γαλλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175708

Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157601
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158693
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172515
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

204-Ιταλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167580
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165901
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158860
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172517
Νίκη Γεωργίου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170893

Νίκη Γεωργίου ΒΔ

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175623
Νίκη Γεωργίου ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175857
Νίκη Γεωργίου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173868

Νίκη Κανδρή

128-Βιολογία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174178

Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157598
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171626
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172120
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165311
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167458
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

204-Ιταλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160124
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172122
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167459

Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

196-Ιστορία 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175464
Νίκη Κιτρομηλίδου -Χριστοδούλου ΒΔ

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175749

Ρηγίνος Φεραίος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158058
Ρηγίνος Φεραίος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168016

Ρηγίνος Φεραίος

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175863
Ρηγίνος Φεραίος

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175439
Ρηγίνος Φεραίος

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175591
Ρηγίνος Φεραίος

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175531
Ρηγίνος Φεραίος

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175141

Ροδούλα Λαμπριανίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172182
Ροδούλα Λαμπριανίδου

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175776
Ροδούλα Λαμπριανίδου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175176
Ροδούλα Λαμπριανίδου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175589
Ροδούλα Λαμπριανίδου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175287

Ροδούλα Λαμπριανίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168633
Ροδούλα Λαμπριανίδου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175099

Ρολάνδος Αγαθοκλέους

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160303
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164661
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

228-Μαθηματικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175332
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

230-Μαθηματικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175213
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

236-Μαθηματικά κκ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174887
Ρολάνδος Αγαθοκλέους

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175214

Ρολάνδος Αγαθοκλέους

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175374

Ρένα ταπακούδη

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175912
Ρένα ταπακούδη

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175033
Ρένα ταπακούδη

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174965
Ρένα ταπακούδη

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175922
Ρένα ταπακούδη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172362

Φρειδερίκη Αλεξανδράκη

186-Ισπανικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175758
Φρειδερίκη Αλεξανδράκη

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175797

Φρειδερίκη Τερζιάν Β.Δ.Α΄

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170093

Φρειδερίκη Τερζιάν ΒΔΑ

130-Βιολογία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175961

Φρύνη Κωνσταντίνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160865

Φρύνη Κωνσταντίνου

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175199

Φρύνη Κωνσταντίνου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175355

Φρύνη Κωνσταντίνου

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159733

Φρύνη Κωνσταντίνου

122-Αρχαία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175932
Φρύνη Κωνσταντίνου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174963

Φρύνη Κωνσταντίνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158886

Φρύνη Κωνσταντίνου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175590

Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157735
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168745
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

114-Αθλητικά - Γυμν.Ι (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162278
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170154
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172169
Σταυρούλα Παπαδοπούλου Β.Δ.Α.

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171739

Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175066
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

112-Αθλητικά - Γυμν. ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173003
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173015
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175817
Σταυρούλα Παπαδοπούλου ΒΔΑ

120-Αρχαία Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175818

Στέλιος Σάββα

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171067
Στέλιος Σάββα

176-Θέματα Τέχνης (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175883
Στέλιος Σάββα

178-Θέματα Τέχνης κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175614
Στέλιος Σάββα

292-Τέχνη (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175621

Στέλιος Σάββα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174496

Φωτεινή Τσίκκου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172187
Φωτεινή Τσίκκου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174440
Φωτεινή Τσίκκου

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175325
Φωτεινή Τσίκκου

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175383
Φωτεινή Τσίκκου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160045
Φωτεινή Τσίκκου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172961

Σωτηρούλα Λοϊζίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171307
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

266-Πληρ/κή - CISCO (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175834
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

268-Πληρ/κή - Επιστ. Η/Υ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175522
Σωτηρούλα Λοϊζίδου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175822

Σωτηρούλα Λοϊζίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170680

Σωτηράκης Σωτηρίου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157728
Σωτηράκης Σωτηρίου

258-Οικονομικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175411
Σωτηράκης Σωτηρίου

260-Οικονομικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175074
Σωτηράκης Σωτηρίου

276-Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175076
Σωτηράκης Σωτηρίου

278-Πολιτική Οικονομία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175940

Σπύρος Νικολαϊδης

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175095
Σπύρος Νικολαϊδης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175094

Σπύρος Τσαγκάρης

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158583

Φίλιππος Σεργίου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170651

Φίλιππος Σεργίου

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175840
Φίλιππος Σεργίου

332-Χημεία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175326
Φίλιππος Σεργίου

334-Χημεία κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175826

Φίλιππος Στυλιανούδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171095
Φίλιππος Στυλιανούδης

150-Γυμναστική (Α (Γ))
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172232
Φίλιππος Στυλιανούδης

152-Γυμναστική (Α)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175626
Φίλιππος Στυλιανούδης

154-Γυμναστική (Κ)(Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175600
Φίλιππος Στυλιανούδης

314-Φυσική Αγωγή 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168436
Φίλιππος Στυλιανούδης

316-Φυσική Αγωγή Αγο (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174904
Φίλιππος Στυλιανούδης

318-Φυσική Αγωγή Αγο (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175694
Φίλιππος Στυλιανούδης

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160458

Άντρια Αντωνίου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166597
Άντρια Αντωνίου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166599

Έλενα Παϊσίου

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157564

Ζωή Μεττούρη

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168964
Ζωή Μεττούρη

116-Αρχαία Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175634
Ζωή Μεττούρη

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175903
Ζωή Μεττούρη

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175802
Ζωή Μεττούρη

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175635
Ζωή Μεττούρη

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175165

Ζωή Μπηκς

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157561
Ζωή Μπηκς

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173554

Ζωή Μπηκς

328-Φωτογραφία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170425
Ζωή Μπηκς

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175615
Ζωή Μπηκς

334-Χημεία κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175755

Παναγιώτα Λουκά

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157587

Παναγιώτα Λουκά

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175767
Παναγιώτα Λουκά

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175881
Παναγιώτα Λουκά

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175110
Παναγιώτα Λουκά

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161262
Παναγιώτα Λουκά

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175642
Παναγιώτα Λουκά

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175879

Παναγιώτα Λουκά

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171868

Παναγιώτα Λουκά

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171781

Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168971
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172560
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172274
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171301

Παναγιώτα Χριστοδουλίδου ΒΔ

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175025
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου ΒΔ

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175361
Παναγιώτα Χριστοδουλίδου ΒΔ

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172947

Παναγιώτης Στυλιανού

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170968
Παναγιώτης Στυλιανού

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171757

Παναγιώτης Στυλιανού

330-Χημεία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175892
Παναγιώτης Στυλιανού

332-Χημεία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175544
Παναγιώτης Στυλιανού

334-Χημεία κα (Β)τ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175606

Πέτρος Κωνσταντίνου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ169089
Πέτρος Κωνσταντίνου

226-Μαθηματικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175665
Πέτρος Κωνσταντίνου

234-Μαθηματικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175663
Πέτρος Κωνσταντίνου

238-Μαθηματικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175369

Πέτρος Κωνσταντίνου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160029
Πέτρος Κωνσταντίνου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170332

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171212
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

118-Αρχαία Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175501
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

188-Ισπανικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171211
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175317
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

192-Ιστορία (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175938
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

210-Λατινικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170319

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

212-Λατινικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175671

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

250-Νέα Ελληνικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175097

Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174399
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175963
Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ166503

Χριστιάνα Βασιλείου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164226

Χριστόδουλος Σταμάτης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157651
Χριστόδουλος Σταμάτης

190-Ιστορία (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167475
Χριστόδουλος Σταμάτης

194-Ιστορία (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175480
Χριστόδουλος Σταμάτης

198-Ιστορία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174957
Χριστόδουλος Σταμάτης

200-Ιστορία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175894
Χριστόδουλος Σταμάτης

220-Λογιστική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174959
Χριστόδουλος Σταμάτης

224-Λογοτεχνία κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ170371
Χριστόδουλος Σταμάτης

248-Νέα Ελληνικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175898
Χριστόδουλος Σταμάτης

252-Νέα Ελληνικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159126
Χριστόδουλος Σταμάτης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171544
Χριστόδουλος Σταμάτης

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159560

Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162052
Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175885
Χριστίνα Πέτρου-Σαββίδου

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172011

Χρυστάλλα Γιαννακού

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ160645
Χρυστάλλα Γιαννακού

100-Αγγλικά (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162761
Χρυστάλλα Γιαννακού

102-Αγγλικά (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175867
Χρυστάλλα Γιαννακού

104-Αγγλικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175345
Χρυστάλλα Γιαννακού

106-Αγγλικά 6 κατ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175803
Χρυστάλλα Γιαννακού

108-Αγγλικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175178
Χρυστάλλα Γιαννακού

110-Αγγλικά Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174091
Χρυστάλλα Γιαννακού

124-Αρχαία Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165994
Χρυστάλλα Γιαννακού

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ172417
Χρυστάλλα Γιαννακού

40-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ167603

Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

282-Ρωσικά (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175788
Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

286-Ρωσικά κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175678

Χρυστάλλα Τσαπαρέλλα

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175664

Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157681
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

20-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ161795
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ159309
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ174679
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175520
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175519
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

326-Φυσική Προσ (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175952
Χρυσάνθη Νεοκλέους Β.Δ.

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168448

Χρήστος Αθανασιάδης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171357

Χρήστος Αθανασιάδης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ164049
Χρήστος Αθανασιάδης

310-Φυσική (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162632

Χρήστος Αθανασιάδης

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175528

Χρήστος Αθανασιάδης

314-Φυσική Αγωγή 6 κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ163014

Χρήστος Αθανασιάδης

324-Φυσική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175529

Χρίστος Σταυρινίδης

174-Θέματα Μουσικής (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ158303

Χρίστος Σταυρινίδης

244-Μουσική ΙΙ (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ165675

Χρίστος Τζιάμπος

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ162039
Χρίστος Τζιάμπος

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ171821
Χρίστος Τζιάμπος

308-Φυσική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175293
Χρίστος Τζιάμπος

312-Φυσική (Γ)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175272
Χρίστος Τζιάμπος

60-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 7ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ173328

Χάρης Καρακατσάνης

10-ΔΔΚ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ157648
Χάρης Καρακατσάνης

270-Πληροφορική (Α)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175593
Χάρης Καρακατσάνης

272-Πληροφορική κατ (Β)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ175769
Χάρης Καρακατσάνης

30-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ168599
ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
Υπογραφή καθηγητή: