ΟΝΟΜΑ:

ή κατά ειδικότητα

ΕΙΔΟΚΟΤΗΤΑ:

 

1. Με τη χρήση του % μας δίδονται τα προγράμματα όλων των καθηγητών.

2. Η έρευνα για συγκεκριμένο καθηγητή γίνεται ως εξής : Επίθετο  Όνομα (π.χ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΣ )

3. Η έρευνα με μόνο το Επίθετο δίδει τα προγράμματα όλων των καθηγητών με το ίδιο επίθετο

4. Η έρευνα με μόνο το  Όνομα δίδει τα προγράμματα όλων των καθηγητών με το ίδιο επίθετο