ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προσοχή! Για καλύτερη εμφάνιση στην εκτύπωση, το όνομα της κάθε στήλης να ΜΗΝ υπερβαίνει τους 6 χαρακτήρες!

Επιλέξετε μάθημα/συνδιδασκαλία πατώντας πάνω στο βέλος:


Ονομασία 1ης στήλης:

Ονομασία 2ης στήλης:

Ονομασία 3ης στήλης:

Ονομασία 4ης στήλης:

Ονομασία 5ης στήλης:

Ονομασία 6ης στήλης: