ΟΝΟΜΑ:

ή με τη χρήση του αριθμού μητρώου

ΜΗΤΡΩΟ:

 

1. Με τη χρήση του % μας δίδονται τα προγράμματα όλων των μαθητών.

2. Η έρευνα για συγκεκριμένο μαθητή γίνεται ως εξής : ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ (π.χ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΣ )

3. Η έρευνα με μόνο το ΕΠΙΘΕΤΟ δίδει τα προγράμματα όλων των μαθητών με το ίδιο επίθετο

4. Η έρευνα με μόνο το  ΟΝΟΜΑ  δίδει τα προγράμματα όλων των μαθητών με το ίδιο όνομα