ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ                       ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ! ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ!