Αγαπητέ μαθητή/τρια,

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα εφαρμοστεί και φέτος το σχέδιο απασχόλησης σε χώρους εργασίας των μαθητών της Β' Λυκείου για μια εβδομάδα.

Οι μαθητές της  Β΄ Λυκείου θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική δήλωση αφού πρώτα εξασφαλίσουν την έγκριση του εργοδότη και τη συγκατάθεση των γονέων.

Κάθε ηλεκτρονική δήλωση θεωρείται έγκυρη μόνο όταν εκτυπωθεί, υπογραφεί και δοθεί στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

Η τελευταία ημέρα παράδοσης των δηλώσεων είναι η 31η Ιανουαρίου. Όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την ηλεκτρονική δήλωση θα παραμείνουν στο σχολείο και θα διεξάγουν κανονικά τα μαθήματα τους.

 

Μαζί με την ηλεκτρονική δήλωση, ο κάθε μαθητή θα πρέπει να δώσει συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα έντυπα 2 και 4. Σε περίπτωση που έχετε χάσει τα έντυπα μπορείτε να τα εκτυπώσετε από εδώ.

 

 

Εάν είσαι βέβαιος προχώρα με την ηλεκτρονική δήλωση!