ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

View: view student exam program   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
mitroo =
date =
room =
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 84
     Records 1 to 30 of 2492     
Page Size 
mitroo
student (*)
tmima (*)
lesson (*)
date
room (*)
time (*)
1290 DIMITROV VASKO Γ13 Θέματα Μουσικής 10/05/2017 303 7.45-11.00
1293 GEISSLER ΜΕΛΙΣΣΑ Γ06 Δακτυλογραφία – Γραφειακά 12/05/2017 201 7.45-9.45
1708 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α24 Μαθηματικά Προσ 17/05/2017 235 10.45-13.15
1708 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α24 Βιολογία 25/05/2017 233(1) 10.45-13.15
1708 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α24 Νέα Ελληνικά 23/05/2017 234 10.45-13.15
1708 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α24 Α24ΦΧ1-Φυσική Προσ ( 30/05/2017 233(1) 10.45-13.15
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Α21 Α21ΦΧ1-Χημεία (Α) 25/05/2017 149(2) 10.45-13.15
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Α21 Α21ΦΧ1-Φυσική Προσ ( 30/05/2017 149(1) 10.45-13.15
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Α21 Βιολογία 25/05/2017 149 10.45-13.15
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Α21 Μαθηματικά Προσ 17/05/2017 233 10.45-13.15
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Α21 Νέα Ελληνικά 23/05/2017 150 10.45-13.15
1727 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Α02α Οικονομικά Προσ 30/05/2017 105(2) 10.45-13.15
1727 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Α02α Α_Μαθκατ-Μαθηματικά 17/05/2017 152 10.45-13.15
1727 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Α02α Νέα Ελληνικά 23/05/2017 235 10.45-13.15
1727 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Α02α Ιστορία 25/05/2017 152(1) 10.45-13.15
1123 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ Γ07 Δακτυλογραφία – Γραφειακά 12/05/2017 201 7.45-9.45
1626 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ Γ12 Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 102 7.45-9.15
1774 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α22 Α22ΦΧ1-Φυσική Προσ ( 30/05/2017 150(1) 10.45-13.15
1774 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α22 Μαθηματικά Προσ 17/05/2017 117 10.45-13.15
1774 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α22 Βιολογία 25/05/2017 150 10.45-13.15
1774 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α22 Νέα Ελληνικά 23/05/2017 103 10.45-13.15
1492 ΑΔΑΜΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ Β35α Β35α ΓΥΜ κατ 07/06/2017 116(1) 7:45-10:15
1492 ΑΔΑΜΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ Β35α ΒΕ_1 ΤΕΧΝ-Τεχνολογία 25/05/2017 117 7.45-10.15
1492 ΑΔΑΜΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ Β35α Φυσική 5 κατ 02/06/2017 149(1) 7:45-10:15
1492 ΑΔΑΜΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ Β35α Νέα Ελληνικά 18/05/2017 149(2) 7.45-10.15
1492 ΑΔΑΜΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ Β35α Μαθηματικά 7 κατ 31/05/2017 235(1) 7:45-10:15
1409 ΑΔΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛ Β02α ΒΕ_3 ΘΕΑ-Θέατρο κατ 31/05/2017 102(2) 7:45-10:15
1409 ΑΔΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛ Β02α Β02α ΓΥΜ κατ 07/06/2017 115 7:45-10:15
1409 ΑΔΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛ Β02α Νέα Ελληνικά 18/05/2017 234 7.45-10.15
1409 ΑΔΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛ Β02α ΒΕ_1 ΘΤΕΧ2-Θέματα Τέ 02/06/2017 169(2) 7:45-10:15

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.