ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

View: view student exam program   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
mitroo =
date =
room =
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 80
     Records 1 to 30 of 2396     
Page Size 
mitroo
student (*)
tmima (*)
lesson (*)
date
room (*)
time (*)
2158 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α02α Α02α-Οικονομικά Προσ 29/05/2018 210 7:45-9:45
2158 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α02α Α02α-Ιστορία 17/05/2018 102 7:45-9:45
2158 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α02α Α02α-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 102 7:45-9:45
2158 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α02α Α02α-ΑαΜκατ-Μαθηματικά Πρ 22/05/2018 115 7:45-9:45
2023 ΑΒΡΑΑΜ ΜΑΡΙΝΑ Α31 Α31-Οικονομικά Προσ 29/05/2018 213 7:45-9:45
2023 ΑΒΡΑΑΜ ΜΑΡΙΝΑ Α31 Α31-Μαθηματικά Προσ 22/05/2018 149 7:45-9:45
2023 ΑΒΡΑΑΜ ΜΑΡΙΝΑ Α31 Α31-Ιστορία 17/05/2018 103 7:45-9:45
2023 ΑΒΡΑΑΜ ΜΑΡΙΝΑ Α31 Α31-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 210 7:45-9:45
1708 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Β32 Β32-Μαθηματικά 7 κατ 22/05/2018 103 10:30-13:00
1708 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Β32 Β32-Β32 ΒΙΟΛ 01/06/2018 101 10:30-13:00
1708 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Β32 Β32-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 115 10:30-13:00
1708 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Β32 Β32-Φυσική 5 κατ 29/05/2018 104 10:30-13:00
1708 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Β32 Β32-Β32 ΧΗΜ 17/05/2018 213 10:30-13:00
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Β32 Β32-Β32 ΒΙΟΛ 01/06/2018 101 10:30-13:00
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Β32 Β32-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 115 10:30-13:00
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Β32 Β32-Φυσική 5 κατ 29/05/2018 104 10:30-13:00
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Β32 Β32-Β32 ΧΗΜ 17/05/2018 213 10:30-13:00
1726 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Β32 Β32-Μαθηματικά 7 κατ 22/05/2018 103 10:30-13:00
1727 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Β02α Β02α-Β0102ΜΑΘκατ02-Μαθημα 22/05/2018 101 10:30-13:00
1727 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Β02α Β02α-Β02α ΓΥΜ 24/05/2018 115 10:30-13:00
1727 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Β02α Β02α-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 102 10:30-13:00
1727 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Β02α Β02α-ΒΕ_2 ΛΓΣΤ_κατ (Β)-Λο 17/05/2018 105 10:30-13:00
1727 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Β02α Β02α-ΒΕ_3 ΠΟΙΚ_κατ (Β)-Πο 29/05/2018 213 10:30-13:00
2024 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Α31 Α31-Μαθηματικά Προσ 22/05/2018 149 7:45-9:45
2024 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Α31 Α31-Ιστορία 17/05/2018 103 7:45-9:45
2024 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Α31 Α31-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 210 7:45-9:45
2024 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Α31 Α31-Οικονομικά Προσ 29/05/2018 213 7:45-9:45
2169 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α25α Α25α-Α25α ΦΧ Φ-Φυσική Προ 29/05/2018 116 7:45-9:45
2169 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α25α Α25α-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 117 7:45-9:45
2169 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α25α Α25α-Μαθηματικά Προσ 22/05/2018 214 7:45-9:45

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.