ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

View: view student exam program extended   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
date =
time contains
room =
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 84
     Records 1 to 30 of 2499     
Page Size 
lesson
date
time
room
mitroo
student
tmima
duty teacher 1
duty teacher 2
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1290     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1221     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1285     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1239     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1224     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1226     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1088     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1122     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1282     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1283     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1253     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1606     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1243     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1216     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1265     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1244     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1594     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Θέματα Μουσικής 10/05/2017 7.45-11.00 303 1616     ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1626     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1186     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1611     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1210     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1185     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1131     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1076     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1286     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1615     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1303     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1338     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία 11/05/2017 7.45-9.15 102 1619     ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.