ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

View: view student exam program extended   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
date =
time contains
room =
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 80
     Records 1 to 30 of 2396     
Page Size 
lesson
date
time
room
mitroo
student
tmima
duty teacher 1
duty teacher 2
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 232 1995     ΓΑΛΙΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΣΕΣΗΛΙΑ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 232 1994     ΓΑΛΙΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΣΕΣΗΛΙΑ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 232 1993     ΓΑΛΙΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΣΕΣΗΛΙΑ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1991     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1988     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1985     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1986     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1984     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1983     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1959     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α23-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1952     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1989     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1982     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 115 1976     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 1973     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 1972     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 211 1970     ΤΣΙΚΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 211 2005     ΤΣΙΚΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 1971     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 1969     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 1967     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 1965     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α22-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 1960     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α21-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 2009     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α21-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 1992     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α21-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 1946     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α21-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 2206     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α21-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 2078     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α21-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 2167     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α21-Νέα Ελληνικά 15/05/2018 7:45-9:45 105 2203     ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΑΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.