ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

View: view grapta per lesson per teacher   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
teacher
lesson
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 8
     Records 1 to 30 of 213     
Page Size 
teacher
lesson
lesson 1
PIGRO ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β0-Β_1 ΙΤΑ_κατ (Β)-Ιταλ 1
PIGRO ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β1-Β_1 ΙΤΑ_κατ (Β)-Ιταλ 8
PIGRO ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β42-Β_1 ΙΤΑ_κατ (Β)-Ιταλ 3
PIGRO ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β51-Β_1 ΙΤΑ_κατ (Β)-Ιταλ 3
PIGRO ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β61-Β_1 ΙΤΑ_κατ (Β)-Ιταλ 2
ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β31-Μαθηματικά 7 κατ 19
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΡΟΛΑΝΔΟΣ Β01μ-Β0102ΜΑΘκατ01-Μαθημα 8
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΡΟΛΑΝΔΟΣ Β41-Μαθηματικά 7 κατ 24
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β33-Φυσική 5 κατ 20
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Β1-Β_1 ΙΣΠ_κατ (Β)-Ισπα 2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Β33-Β_1 ΙΣΠ_κατ (Β)-Ισπα 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Β42-Β_1 ΙΣΠ_κατ (Β)-Ισπα 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Β51-Β_1 ΙΣΠ_κατ (Β)-Ισπα 5
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Β52-Β_1 ΙΣΠ_κατ (Β)-Ισπα 4
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ Β02α-Β02α ΓΥΜ 22
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ Β35α-Β35α ΓΥΜ 25
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α23-Φυσική Προσ 19
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α25α-Α25α ΠΦ Φ-Φυσική Προ 12
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α25α-Α25α ΦΧ Φ-Φυσική Προ 11
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β35α-Β35αΦ2-Φυσική κατ (Β 12
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΩΣΤΑΣ Β31-Β_2 ΠΛΗ_κατ (Β)-Πληρ 7
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΩΣΤΑΣ Β34-Β_2 ΠΛΗ_κατ (Β)-Πληρ 4
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Α1-Αρχαία Προσ 19
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Β0-Νέα Ελληνικά 1
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Β02α-Νέα Ελληνικά 22
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Β1-Νέα Ελληνικά 23
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α23- Βιολογία 19
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α24- Βιολογία 19
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α25α- Βιολογία 23
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ Β1-ΑΓΓ(Β)κατ1-Αγγλικά κ 7

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.