ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

View: view grapta per lesson per teacher   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
teacher
lesson
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 5
     Records 1 to 30 of 150     
Page Size 
teacher
lesson
lesson 1
PIGRO ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β_1Σ ΙΤΑ_κατ (Β)-Ιτα 16
ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β41-Μαθηματικά 7 κατ 18
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΡΟΛΑΝΔΟΣ Β02 ΜΑΘ_7_κατ (Β)-Μα 12
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΡΟΛΑΝΔΟΣ Β33-Μαθηματικά 7 κατ 24
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β31-ΦΥΣ(Β1) 1-Φυσική κατ 15
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β33-ΦΥΣ(Β1) 1-Φυσική κατ 1
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ Β02α-ΓΥΜκατ 22
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ Β35α-ΓΥΜκατ 23
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α21 ΠΦ Φ-Φυσική Προσ 11
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α21 ΦΤ Φ-Φυσική Προσ 12
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α21-Φυσική Προσ 1
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑμΦκατ-Φυσική Προσ ( 3
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β33-ΦΥΣ(Β1) 3-Φυσική κατ 16
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΑμΑρκατ-Αρχαία Προσ 6
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Β34-Νέα Ελληνικά 23
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ Β_2Σ ΑΡΧ_6_κατ (Β)-Α 14
ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ Α23-Βιολογία 25
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Α1-Ιστορία Προσ 20
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Β34-ΦΥΣ(Β2) 2-Φυσική κατ 7
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Β35α-ΦΥΣ(Β2) 2-Φυσική κατ 8
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β_1Σ ΕΛΣΧ_κατ (Β)-Ελ 13
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Β_1Σ ΓΑΛ_κατ (Β)-Γαλ 8
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Β41-Νέα Ελληνικά 18
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Β61-Νέα Ελληνικά 21
ΖΑΒΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Α32-Ιστορία 25
ΖΑΒΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Β42-Νέα Ελληνικά 20
ΖΑΒΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Β51-Νέα Ελληνικά 18
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α31-Μαθηματικά Προσ 25
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑαΜκκ-Μαθηματικά (Α) 12
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Β32-Μαθηματικά 7 κατ 20

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.