ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Custom View: view daily school totals   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Pick a date
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 26 of 26     
Page Size 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (*)
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ
ΕΠ-ΕΚΤΟΣ
ΕΦΗΜΕΡ.
ΔΙΕΥΚΟΛ.
ΑΝΑΠΛΗΡ.
ΣΥΝΟΛΟ
10/05/2017 3 0 1 0 2 6
11/05/2017 7 0 1 1 2 11
12/05/2017 16 0 6 1 1 21
16/05/2017 26 33 0 0 0 59
17/05/2017 51 0 8 6 4 69
18/05/2017 32 7 4 2 2 47
19/05/2017 21 0 0 0 0 21
22/05/2017 20 4 4 2 1 29
23/05/2017 32 2 3 3 3 42
24/05/2017 13 4 2 1 2 22
25/05/2017 47 0 7 7 2 63
26/05/2017 24 16 0 0 0 40
29/05/2017 20 5 2 5 2 29
30/05/2017 36 12 3 5 2 53
31/05/2017 26 3 4 3 1 34
01/06/2017 2 7 1 0 1 10
02/06/2017 36 7 3 5 2 48
06/06/2017 19 0 0 0 0 19
07/06/2017 6 4 1 0 0 11
08/06/2017 2 5 1 0 0 8
09/06/2017 0 2 0 0 0 2
12/06/2017 6 0 1 0 1 8
13/06/2017 6 0 1 0 2 9
14/06/2017 6 0 1 0 1 8
15/06/2017 2 0 1 0 2 5
16/06/2017 6 0 1 0 1 8

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.