ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Custom View: view daily school totals   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Pick a date
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 28 of 28     
Page Size 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (*)
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ
ΕΠ-ΕΚΤΟΣ
ΕΦΗΜΕΡ.
ΔΙΕΥΚΟΛ.
ΑΝΑΠΛΗΡ.
ΣΥΝΟΛΟ
14/05/2018 29 23 0 2 0 52
15/05/2018 75 3 0 0 0 78
16/05/2018 6 0 0 0 0 6
17/05/2018 60 10 8 2 0 78
18/05/2018 0 8 0 0 0 8
21/05/2018 17 0 1 3 0 21
22/05/2018 56 0 8 6 1 71
23/05/2018 23 0 1 1 0 25
24/05/2018 19 4 3 3 0 29
25/05/2018 25 2 1 0 0 28
29/05/2018 61 2 6 7 0 78
30/05/2018 10 5 2 3 0 21
31/05/2018 2 21 0 0 0 23
01/06/2018 10 8 3 2 0 23
04/06/2018 8 4 1 2 0 15
05/06/2018 11 4 1 2 0 18
06/06/2018 2 4 0 0 0 6
07/06/2018 6 3 0 0 0 9
08/06/2018 3 0 1 1 0 5
12/06/2018 12 0 3 4 0 19
13/06/2018 7 0 2 1 0 10
14/06/2018 8 0 1 2 0 11
22/06/2018 4 0 1 1 0 6
25/06/2018 6 0 0 2 0 8
26/06/2018 8 0 0 1 0 9
27/06/2018 3 0 1 1 0 6
28/06/2018 4 0 1 0 0 5
29/06/2018 3 0 2 0 0 5

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.