ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Custom View: view daily school totals   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Pick a date
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 17 of 17     
Page Size 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (*)
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ
ΕΠ-ΕΚΤΟΣ
ΕΦΗΜΕΡ.
ΔΙΕΥΚΟΛ.
ΑΝΑΠΛΗΡ.
ΣΥΝΟΛΟ
09/06/2020 65 0 6 5 4 65
10/06/2020 10 3 1 2 2 13
12/06/2020 38 8 4 2 3 46
15/06/2020 34 0 4 3 2 34
16/06/2020 28 0 3 4 2 29
17/06/2020 0 8 0 0 0 8
18/06/2020 21 0 3 1 3 22
20/06/2020 26 0 3 2 2 27
22/06/2020 38 0 4 3 2 38
23/06/2020 9 0 1 2 2 9
24/06/2020 43 0 4 3 4 44
25/06/2020 12 0 1 1 3 13
26/06/2020 47 0 5 4 4 48
29/06/2020 17 0 0 0 0 18
30/06/2020 26 0 0 0 0 26
02/09/2020 3 0 0 1 0 3
03/09/2020 6 0 0 0 0 6

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.