ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Table: duty teachers   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
ΗΜ/ΝΙΑ  Pick a date
ΩΡΑ contains
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠ/ΣΗ
ΕΝΤΟΣ
=
ΕΠ/ΣΗ
ΕΚΤΟΣ
=
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΤΟΣ
contains
ΕΦ/ΣΗ =
ΔΙΕΥ/ΣΗ =
ΑΝΑΠ/ΣΗ =
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 23
     Records 661 to 682 of 682     
Page Size 
 
ID
ΗΜ/ΝΙΑ (*)
ΩΡΑ (*)
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠ/ΣΗ
ΕΝΤΟΣ (*)
ΕΠ/ΣΗ
ΕΚΤΟΣ (*)
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΤΟΣ (*)
ΕΦ/ΣΗ (*)
ΔΙΕΥ/ΣΗ (*)
ΑΝΑΠ/ΣΗ (*)
View 277 12/05/2017 10.0-11.30 102 ΠΕΔΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 1 0 N/A 0 0 0
View 278 12/05/2017 10.0-11.30 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΙΖΑ 0 0 N/A 1 0 0
View 279 12/05/2017 10.0-11.30 103 ΓΟΥΔΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 1 0 N/A 1 0 0
View 280 12/05/2017 10.0-11.30 103 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΛΑΙΡΗ 1 0 N/A 1 0 0
View 281 12/05/2017 10.0-11.30 103 ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 0 0 N/A 1 1 0
View 10 11/05/2017 7.45-9.15 102 ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 0 N/A 0 0 0
View 11 11/05/2017 7.45-9.15 102 ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 0 N/A 0 0 0
View 12 11/05/2017 7.45-9.15 103 ΤΣΑΠΑΡΕΛΛΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 1 0 N/A 0 0 0
View 13 11/05/2017 7.45-9.15 103 ΚΑΛΛΑΣΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ 1 0 N/A 0 0 0
View 14 11/05/2017 7.45-9.15 104 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 0 N/A 0 0 0
View 15 11/05/2017 7.45-9.15 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ 1 0 N/A 0 0 0
View 16 11/05/2017 7.45-9.15 105 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΣΕΣΗΛΙΑ 1 0 N/A 0 0 0
View 17 11/05/2017 7.45-9.15 105 ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 0 0 N/A 0 1 0
View 18 11/05/2017 7.45-9.15 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 N/A 1 0 0
View 19 11/05/2017 7.45-9.15 Κ.Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 0 0 N/A 0 0 1
View 20 11/05/2017 7.45-9.15 Κ.Σ ΠΕΔΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 0 0 N/A 0 0 1
View 24 10/05/2017 7.45-11.00 Κ.Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 0 0 N/A 0 0 1
View 2 10/05/2017 7.45-11.00 303 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΩ 1 0 N/A 0 0 0
View 3 10/05/2017 7.45-11.00 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 0 N/A 1 0 0
View 4 10/05/2017 7.45-11.00 303 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1 0 N/A 0 0 0
View 5 10/05/2017 7.45-11.00 Κ.Σ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 0 0 N/A 0 0 1
View 6 10/05/2017 7.45-11.00 303 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΙΖΑ 1 0 N/A 0 0 0

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.