ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Table: duty teachers   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
ΗΜ/ΝΙΑ  Pick a date
ΩΡΑ contains
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠ/ΣΗ
ΕΝΤΟΣ
=
ΕΠ/ΣΗ
ΕΚΤΟΣ
=
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΤΟΣ
contains
ΕΦ/ΣΗ =
ΔΙΕΥ/ΣΗ =
ΑΝΑΠ/ΣΗ =
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 10 of 10     
Page Size 
 
ID
ΗΜ/ΝΙΑ (*)
ΩΡΑ (*)
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠ/ΣΗ
ΕΝΤΟΣ (*)
ΕΠ/ΣΗ
ΕΚΤΟΣ (*)
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΤΟΣ (*)
ΕΦ/ΣΗ (*)
ΔΙΕΥ/ΣΗ (*)
ΑΝΑΠ/ΣΗ (*)
View 24 14/01/2021 7.45-10.00 N/A Χαρίκλεια Γεωργίου - Χριστοδούλου 0 0 N/A 1 0 0
View 22 14/01/2021 7.45-10.00 N/A Γεώργιος Σαζεϊδης 0 0 N/A 0 0 1
View 23 14/01/2021 7.45-10.00 N/A Κωνσταντίνος Κυριακίδης 0 0 N/A 0 0 1
View 25 14/01/2021 7.45-10.00 N/A Βασιλική Κωνσταντίνου 0 0 N/A 1 0 0
View 26 14/01/2021 7.45-10.00 N/A Κουντούρη Μαρία 0 0 N/A 1 0 0
View 27 14/01/2021 7.45-10.00 N/A Στέλλα Πέτρου Α. 0 0 N/A 1 0 0
View 28 14/01/2021 7.45-10.00 N/A Φωτεινή Τσίκκου 0 0 N/A 1 0 0
View 29 14/01/2021 7.45-10.00 N/A Τάκκα Ευριδίκη 0 0 N/A 1 0 0
View 30 14/01/2021 7.45-10.00 N/A Κωνσταντία Ζαβού-Φιλιππίδου 0 0 N/A 1 0 0
View 21 29/11/2020 9:15-10.00 N/A Φρειδερίκη Τερζιάν ΒΔΑ 0 0 N/A 0 0 0

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.