ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Table: duty teachers   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
ΗΜ/ΝΙΑ  Pick a date
ΩΡΑ contains
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠ/ΣΗ
ΕΝΤΟΣ
=
ΕΠ/ΣΗ
ΕΚΤΟΣ
=
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΤΟΣ
contains
ΕΦ/ΣΗ =
ΔΙΕΥ/ΣΗ =
ΑΝΑΠ/ΣΗ =
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 15
     Records 1 to 30 of 431     
Page Size 
 
ID
ΗΜ/ΝΙΑ (*)
ΩΡΑ (*)
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠ/ΣΗ
ΕΝΤΟΣ (*)
ΕΠ/ΣΗ
ΕΚΤΟΣ (*)
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΤΟΣ (*)
ΕΦ/ΣΗ (*)
ΔΙΕΥ/ΣΗ (*)
ΑΝΑΠ/ΣΗ (*)
View 419 30/05/2019 10:30 211 ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 426 30/05/2019 10:30 117 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 410 30/05/2019 7:45 143 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΔΩΝΙΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 413 30/05/2019 10:30 116 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 414 30/05/2019 10:30 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΕΝΙΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 416 30/05/2019 10:30 207 ΜΠΗΚΣ-ΛΟΥΒΙΕΡΗ ΖΩΗ 1 0 N/A 0 0 1
View 421 30/05/2019 10:30 211 ΤΖΙΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 407 30/05/2019 10:30 101 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 406 30/05/2019 10:30 103 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 417 30/05/2019 10:30 210 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 405 30/05/2019 10:30 102 ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 422 30/05/2019 10:30 213 ΠΗΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 432 30/05/2019 10:30 214 ΧΑΡΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 430 30/05/2019 10:30 146 ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 424 30/05/2019 10:30 103 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 423 30/05/2019 10:30 213 ΠΗΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 408 30/05/2019 10:30 104 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 420 30/05/2019 10:30 211 ΤΖΙΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 433 30/05/2019 10:30 214 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 429 30/05/2019 10:30 146 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ 1 0 N/A 0 0 1
View 411 30/05/2019 7:45 143 ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 0 N/A 0 1 0
View 425 30/05/2019 10:30 101 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 431 30/05/2019 10:30 145 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 437 30/05/2019 10:30 208 ΜΕΤΤΟΥΡΗ - ΤΣΙΣΣΙΟΥ ΖΩΗ 1 0 N/A 0 0 1
View 427 30/05/2019 10:30 207 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 412 30/05/2019 10:30 115 ΣΕΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 415 30/05/2019 10:30 207 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 409 30/05/2019 10:30 105 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0 N/A 0 0 1
View 428 30/05/2019 10:30 207 ΜΠΗΚΣ-ΛΟΥΒΙΕΡΗ ΖΩΗ 1 0 N/A 0 0 1
View 404 30/05/2019 10:30 102 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 0 N/A 0 0 1

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.