ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Table: duty teachers   Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to HTMLExport to CSV

 Search
ΗΜ/ΝΙΑ  Pick a date
ΩΡΑ contains
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠ/ΣΗ
ΕΝΤΟΣ
=
ΕΠ/ΣΗ
ΕΚΤΟΣ
=
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΤΟΣ
contains
ΕΦ/ΣΗ =
ΔΙΕΥ/ΣΗ =
ΑΝΑΠ/ΣΗ =
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 15
     Records 1 to 30 of 449     
Page Size 
 
ID
ΗΜ/ΝΙΑ (*)
ΩΡΑ (*)
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠ/ΣΗ
ΕΝΤΟΣ (*)
ΕΠ/ΣΗ
ΕΚΤΟΣ (*)
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΤΟΣ (*)
ΕΦ/ΣΗ (*)
ΔΙΕΥ/ΣΗ (*)
ΑΝΑΠ/ΣΗ (*)
View 467 03/09/2020 7:45 102 Πηλαβά Μαρία 1 0 N/A 0 0 0
View 466 03/09/2020 7:45 102 Ευριπίδου Γεωργία 1 0 N/A 0 0 0
View 470 03/09/2020 7:45 103 Ευσταθίου Μαργαρίτα 1 0 N/A 0 0 0
View 469 03/09/2020 7:45 103 Κυριάκου Ελίζα 1 0 N/A 0 0 0
View 465 03/09/2020 7:45 101 Στυλιανούδης Φίλιππος 1 0 N/A 0 0 0
View 468 03/09/2020 7:45 103 Κυριάκου Ελίζα 1 0 N/A 0 0 0
View 463 02/09/2020 7:45 102 Χατζηχαρίτου Μαρία 1 0 N/A 0 1 0
View 464 02/09/2020 7:45 102 Αγαθοκλέους Ρολάνδος 1 0 N/A 0 0 0
View 462 02/09/2020 7:45 101 Σεργίου Φίλιππος 1 0 N/A 0 0 0
View 460 30/06/2020 7:45 N/A Αθανασιάδης Χρήστος 1 0 N/A 0 0 0
View 438 30/06/2020 7:45 N/A Pigro Ελευθερία 1 0 N/A 0 0 0
View 455 30/06/2020 7:45 N/A Μιχαηλίδου Μαρία 1 0 N/A 0 0 0
View 458 30/06/2020 7:45 N/A Σπανού Μαρούλα 1 0 N/A 0 0 0
View 456 30/06/2020 7:45 N/A Πόλης Αναστάσιος 1 0 N/A 0 0 0
View 437 30/06/2020 7:45 N/A Αβερκίου Αναστασία 1 0 N/A 0 0 0
View 457 30/06/2020 7:45 N/A Δημητρίου Δημήτριος 1 0 N/A 0 0 0
View 436 30/06/2020 7:45 N/A Τσίκκου Φωτεινή 1 0 N/A 0 0 0
View 451 30/06/2020 7:45 N/A Σάββα Στέλιος 1 0 N/A 0 0 0
View 461 30/06/2020 7:45 N/A Τερζιάν Φρειδερίκη 1 0 N/A 0 0 0
View 444 30/06/2020 7:45 N/A Σταμάτης Χριστόδουλος 1 0 N/A 0 0 0
View 452 30/06/2020 7:45 N/A Δημητρίου Δημητράκης 1 0 N/A 0 0 0
View 443 30/06/2020 7:45 N/A Λουκά Παναγιώτα 1 0 N/A 0 0 0
View 442 30/06/2020 7:45 N/A Σοφοκλέους Ανδρέας 1 0 N/A 0 0 0
View 440 30/06/2020 7:45 N/A Τζιάμπος Χρίστος 1 0 N/A 0 0 0
View 446 30/06/2020 7:45 N/A Ζαβού-Φιλιππίδου Κωνσταντία 1 0 N/A 0 0 0
View 447 30/06/2020 7:45 N/A Ματθαίου Αφροδίτη 1 0 N/A 0 0 0
View 439 30/06/2020 7:45 N/A Ιωάννου Μαρίνος 1 0 N/A 0 0 0
View 441 30/06/2020 7:45 N/A Χαραλάμπους Νικολέττα 1 0 N/A 0 0 0
View 445 30/06/2020 7:45 N/A Σαζεϊδης Γεώργιος 1 0 N/A 0 0 0
View 459 30/06/2020 7:45 N/A Πηλαβά Μαρία 1 0 N/A 0 0 0

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.