ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Report: Report 1  Printer FriendlyExport to ExcelExport to Word

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 65 0 6 5 4 65
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 10 3 1 2 2 13
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 38 8 4 2 3 46
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 34 0 4 3 2 34
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 28 0 3 4 2 29
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 0 8 0 0 0 8
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 21 0 3 1 3 22
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 26 0 3 2 2 27
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 38 0 4 3 2 38
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 9 0 1 2 2 9
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 43 0 4 3 4 44
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 12 0 1 1 3 13
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 47 0 5 4 4 48
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 17 0 0 0 0 18
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/06/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2020 (1 Detail Records)
Sum 26 0 0 0 0 26
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/09/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/09/2020 (1 Detail Records)
Sum 3 0 0 1 0 3
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03/09/2020
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/09/2020 (1 Detail Records)
Sum 6 0 0 0 0 6
 
 
Grand Total (17 Detail Records)
Sum 423 19 39 33 33 449
 

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.