ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Report: Report 1  Printer FriendlyExport to ExcelExport to Word

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 29 23 0 2 0 52
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 75 3 0 0 0 78
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 6 0 0 0 0 6
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 60 10 8 2 0 78
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 0 8 0 0 0 8
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 17 0 1 3 0 21
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 56 0 8 6 1 71
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 23 0 1 1 0 25
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 19 4 3 3 0 29
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 25 2 1 0 0 28
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 61 2 6 7 0 78
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 10 5 2 3 0 21
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/05/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2018 (1 Detail Records)
Sum 2 21 0 0 0 23
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 10 8 3 2 0 23
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 8 4 1 2 0 15
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 11 4 1 2 0 18
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 2 4 0 0 0 6
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 6 3 0 0 0 9
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 3 0 1 1 0 5
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 12 0 3 4 0 19
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 7 0 2 1 0 10
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 8 0 1 2 0 11
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 4 0 1 1 0 6
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 6 0 0 2 0 8
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 8 0 0 1 0 9
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 3 0 1 1 0 6
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 4 0 1 0 0 5
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/06/2018
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/06/2018 (1 Detail Records)
Sum 3 0 2 0 0 5
 
 
Grand Total (28 Detail Records)
Sum 478 101 47 46 1 673
 

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.