ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Report: Report 1  Printer FriendlyExport to ExcelExport to Word

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 3 0 1 0 2 6
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 7 0 1 1 2 11
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 16 0 6 1 1 21
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 26 33 0 0 0 59
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 51 0 8 6 4 69
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 32 7 4 2 2 47
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 21 0 0 0 0 21
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 20 4 4 2 1 29
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 32 2 3 3 3 42
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 13 4 2 1 2 22
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 47 0 7 7 2 63
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 24 16 0 0 0 40
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 20 5 2 5 2 29
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 36 12 3 5 2 53
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/05/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2017 (1 Detail Records)
Sum 26 3 4 3 1 34
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 2 7 1 0 1 10
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 36 7 3 5 2 48
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 19 0 0 0 0 19
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 6 4 1 0 0 11
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 2 5 1 0 0 8
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 0 2 0 0 0 2
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 6 0 1 0 1 8
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 6 0 1 0 2 9
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 6 0 1 0 1 8
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 2 0 1 0 2 5
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/06/2017
ΕΠ-ΕΝΤΟΣ ΕΠ-ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜ/ΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
Summary for ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/06/2017 (1 Detail Records)
Sum 6 0 1 0 1 8
 
 
Grand Total (26 Detail Records)
Sum 465 111 56 41 34 682
 

 

 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.